لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

بهرام چهارم

/ancient-coins/ساسانیان/بهرام-چهارم.html2012-03-26
logo
سکه ها

بهرام چهارم (389-388 ميلادی)

او پسر شاپور دوم و برادر شاپور سوم بود كه پيش از شاهنشاهي فرمانرواي كرمان بود و كرمانشاه خوانده ميشد. پيمان صلحي كه در زمان شاپور سوم با روميان در حال امضا شدن بود در زمان بهرام چهارم امضا شد. در اين دوره ارمنستان به دو قسمت، تقسيم شد و هر يك از امپراتوری های روم و ايران يك قسمت آن را از آن خود كرد.بهرام در شورش سپاهيانش به ضرب يك تير ناشناس كشته شد.

تصویر نیمرخ او با ریش کوتاه، چشمانی گرد و تاجی بالدار که بر بالای آن گویی با نوارهای آویزان قرار دارد. تغييرات اساسي در زمان او مربوط به پشت سكه بوده، و نام ضرابخانه ها در زمان او ذكر مي گردد، اما جاي او هنوز در سكه ثابت نيست. نقش آتشدان نيز به صورت منفرد ديده مي شود. آزمایش های مکرّری برای تعیین محل نوشته ضرب در پشت سکه های بهرام چهارم به عمل آمد.

فهرست سکه های بهرام چهارم ساسانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.