لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

اردشیر دوم

/ancient-coins/ساسانیان/اردشیر-دوم-ساسانی.html2012-03-26
logo
سکه ها

اردشير دوم (383-379 ميلادي)

پس از مرگ شاپور دوم چون وليعهدش شاپور سوم خردسال بود برادر شاپور دوم به شاهي رسيد تا شاپور سوم به سني برسد كه قابليت شاهنشاهي را داشته باشد. ظاهرا اين شاه از مردم ماليات نمي گرفت و به نكوكار مشهور بود .اطلاعات زيادي از اردشير دوم نداريم. در هر دوره كه ساسانيان با روميان درگير نبوده اند چون مورد توجه تاريخنگاران غربي قرار نمي گرفتند و از آنجا كه خود نيز به نگارش تاريخ نمي پرداختند، اطلاع زيادي از آنها بر جاي نمانده است. البته اگر هم كتابهايي در زمينه تاريخ نوشته شده بود در اتفاقات تلخ زمانه نابود گشته است

تصویر سکه ها اردشیر دوم مانند پادشاهان گذشته دارای تاجی با گوی نواردار و موهایی با آرایش فرخورده توپی شکل، در حالیکه گردنبند و گوشواره ای دارد. نقش پشت سکه نیز، دو نگهبان شمشیر به دست و نقش آتشدان که به صورت منفرد با یک علامت ديده مي شود.

فهرست سکه های اردشیر دوم ساسانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.