لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

صادق خان زند

/ancient-coins/زندیان/صادق-خان-زند.html2011-12-10
logo
سکه ها

دورۀ صادق خان (1193 -1196 ق/ 1779 – 1782 م)

صادق خان برادر تنی کریم خان زند، چهارمین پادشاه سلسله زند و پدر بزرگ لطفعلی خان زند بود. وی در کرمان فرمانروایی به راه انداخته و ادعای پادشاهی داشت. پس از ترور زکی خان خود را به شیراز رساند و فرمانروایی را به دست گرفت. ولی از علیمرادخان شکست خورد و به قتل رسید .

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.