لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

ابوالفتح خان زند

/ancient-coins/زندیان/ابوالفتح-خان-زند.html2011-12-10
logo
سکه ها

دوره ابوالفتح خان زند(1193 ق/ 1779  م)

ابوالفتح خان پسر کریم خان زند، در سال 1193 هجری قمری با مرگ پدر، مشترکا با برادرش محمد علی خان به پادشاهی رسیدند. بعد از چند ماه ابوالفتح‌ خان از قدرت کنار گذاشته شد و به زندان افتاد و برادرش به تنهایی به شاهی برگزیده شد . طولی نکشید که محمدعلی خان در تاریخ 27 جمادی اول 1193 به قتل رسید و ابوالفتح خان دوباره در تاریخ 3 جوادی الثانی 1193 به پادشاهی دست یافت .سرانجام پس از مدت کوتاه 70 روز پادشاهی به دست صادق خان از قدرت برکنار شد.

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.