لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

شاهرخ شاه افشار

/ancient-coins/افشاریان/شاهرخ-شاه-افشار.html2011-12-10
logo
سکه ها

دوره شاهرخ شاه افشار (1161- 1210 ق/ 1748 – 1796 م)

پس از  کشته  شدن نادر شاه  افشار سراسر ایران دچار هرج و مرج شد و در مدتی کوتاه سه تن از جانشینان وی بر تخت سلطنت نشستند. از بین این افراد تنها شاهرخ، نوه نادرشاه، نخستین بار در تاریخ 8 شوال 1161 به سلطنت رسید اقدام به ضرب سکه کرد و در تاریخ 8 محرم همان سال از قدرت کنار گذاشته شد. بار دوم در سال 1163 به قدرت رسید که در همان سال برکنار شد. آخرین بار در تاریخ 27 رجب 1168 به کمک احمد خان افقان، در خراسان بر قدرت تکیه زد و تا سال 1210 حکومت کرد سرانجام در سن 63 سالگی توسط آغا محمد خان کشته شد. هرچندکه تسلط وی در سال های آغازین حکومت بر کل ایران نبود اما با کشته شدن عادل شاه و ابراهیم شاه او بر کل ایران تسلط یافت. ولی در سالهای آغازین رویۀ نادر را سرلوحه ضرب سکه خود قرار داد. به این  ترتیب که روی سکه نوشته ی" السلطان شاهرخ " و در پشت سکه مکان ضرب و تاریخ و نوشته " خلد الله ملک " ضرب شده است. سکه  های به  دست آمده از سال های پایانی سلطنت شاهرخ حاکی از بازگشت به رویۀ دوران صفویه است. زیرا بر روی سکه ها نوشته ی "لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله" و گاهی همراه با نام دوازده امام نقش بسته. در پشت سکه ها نیز، از شش نوع شعر با همراه نام مکان ضرب استفاده  شده.

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.