لطفا منتظر بمانید...

ابراهیم شاه افشار

/ancient-coins/افشاریان/ابراهیم-شاه-افشار.html2011-12-10
logo
سکه ها

دوره ابراهیم شاه افشار (1161- 1162 ق/ 1748 – 1749 م)

ابراهیم شاه افشار تنها 6 ماه توانست در تبریز بماند.زیرا در خراسان شاهرخ میرزا فرزند رضا قلی میرزا ادعای سلطنت می‌کرد.با شنیدن این خبر، ابراهیم شاه افشار جهت مقابله با شاهرخ شاه روانه خراسان گردید.در نزدیکی شهر مشهد ابراهیم شاه توسط قوای شاهرخ شاه کشته شد. سکه های ابراهیم شاه از نظر نوشتار شباهت زیادی به سکه های نادر شاه داشته است.

فهرست کامل سکه های ابراهیم شاه افشار
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.