لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

گودرز یکم

/ancient-coins/اشکانیان/گودرز-یکم.html2012-09-25
logo
سکه ها

گودرز یکم (91 تا 78 پ.م)

او از شاهزادگان اشکانی بود که در سالهای پایانی پادشاهی مهرداد دوم، دست به شورش زد و توانست مدت کوتاهی بر ایران پادشاهی کند. او در تمام این سالها با شورشی دیگری به نام ارد یکم در نبرد بود. سرانجام در سال ( 78 پ.م ) به دست ارد کشته شد.

فهرست سکه های گودرز یکم اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.