لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

گودرز دوم

/ancient-coins/اشکانیان/گودرز-دوم.html2012-09-25
logo
سکه ها

گودرز دوم ( 40 تا 51 میلادی )

گودرز دوم از خاندان اصلی اشکانی نبود، بلکه پسر گیو پادشاه گرگان، که از خویشاوند و وابسته به خاندان اشکانی بود. گودرز پس از مرگ اردوان دوم، بر ضد حکومت دست به شورش زد و در سال (40 میلادی) خود را شاه ایران دانست. کشمکش او با وردان یکم برای رسیدن به شاهی ادامه داشت. او سرانجام با کمک مجلس مهستان بر تخت شاهی نشست. گودرز در تاریخ اشکانیان به سخت‌گیری و خشونت معروف است. از این روی مجلس مهستان وی را شایستهٔ شاهی ندانستند و آنها مهرداد را که در روم سکونت داشت برای تصرف تاج و تخت به ایران دعوت کردند. مهرداد با سپاهی از راه ارمنستان به سوی ایران حرکت کرد و در جنگ سختی که بین قوای مهرداد و گودرز در غرب ایران روی داد مهرداد مغلوب و اسیر گردید. گودرز در سال 51 درگذشت و ونون دوم بر تخت نشست.

فهرست سکه های گودرز دوم اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.