لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

پاکر یکم

/ancient-coins/اشکانیان/پاکر-یکم.html2012-09-25
logo
سکه ها

پاکر یکم (39 پ.م )

پاکر پسر ارد دوم بود، بعد از فتح ارمنستان ارد دوم او را به فرماندار آنجا برگزید و اجازه ضرب سکه را به او داد. در سال 39 پیش از میلاد جنگ های خونینی بین پارتیان و رومی ها درگرفت که در نهایت با کشته شدن تعداد زیادی از پارتی ها از جمله پاکور جنگ به نفع روم و شکست ایران پایان پذیرفت. گویند ارد پس از مرگ پاکور به شدت دچار غم و اندوه شد ، و پیوسته گریه و زاری میکرد. وی 30 پسر داشت اما پاکور را از میان ایشان بسیار برتر و محبوب تر می داشت.

سکه درهم پاکر یکم اشکانی

سکه درهم پاکر یکم اشکانی

 

سکه کالکو پاکر یکم اشکانی
سکه کالکو پاکر یکم اشکانی

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.