لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

پاکر دوم

/ancient-coins/اشکانیان/پاکر-دوم.html2012-09-25
logo
سکه ها

پاکر دوم ( 78 تا 105 میلادی)

پاکر دوم پس از مرگ بلاش یکم در بخشی از ایران به پادشاهی رسید. در این دوران بلاش دوم نیز در بخش های دیگر از ایران پادشاهی می کرد. چنین به نظر می‌رسد که منازعاتی بر سر قدرت وجود داشته و نفرات دیگری هم‌زمان ادعای حکومت داشته‌اند و هر یک زمام امور بخشی از ایران را در دست داشته‌اند. به جز پاکور دوم و بلاش دوم مدعی دیگر پادشاهی به نام اردوان سوم نیز بوده‌ است که این خود باعث بروز جنگ های داخلی بسیاری شد. احتمال داده می‌شود که پاکر از سال 87 تا 105 یا 108 میلادی پادشاهی کرده‌ است. برخی پاکر را پسر بلاش یکم و عده ای دیگر او را برادر بلاش یکم میدانند. از دورهٔ فرمانروایی پاکور اطلاعات زیادی در دست نیست. گفته شده‌است که او تیسفون پایتخت اشکانیان را توسعه داد. در زمان پاکر شخصی در روم قیام نمود و خود را نرون نامید ولی موفقیتی به دست نیاورد و به ایران گریخت و پاکور او را به درخواست رومیان به آنها تحویل داد.

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.