لطفا منتظر بمانید...

وردان یکم

/ancient-coins/اشکانیان/وردان-یکم.html2012-09-25
logo
سکه ها

وردان یکم ( 40 تا 47 میلادی )

وردان پسر اردوان دوم بود و پس از مرگ او بین وردان و برادرش اردوان (احتمالا بزرگترین پسر اردوان دوم) نبرد برای رسیدن به شاهی درگرفت. وردان بر برادر خود چیره شد در آغاز سلطنت خود در تیسفون مستقر شد و شورش سلوکیه را که در اواخر سلطنت اردوان دوم آغاز شده بود فرونشاند و اهالی آنجا را به اطاعت درآورد. وردان در سال (45 م) در شکارگاه در توطئه ای به دست گودرز دوم کشته شد. پس از وردان در مورد به سلطنت رسیدن گودرز دوم یا مهرداد پسر ونون یکم بین بزرگان پارت اختلاف درگرفت و سرانجام گودرز دوم به پادشاهی رسید.

فهرست سکه های وردان یکم اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.