لطفا منتظر بمانید...

وردان دوم

/ancient-coins/اشکانیان/وردان-دوم.html2012-09-25
logo
سکه ها

وردان دوم ( 55 تا 58 میلادی )

وردان از شاهزادگان مدعی سلطنت بودند که در اثر نابسامانی های داخلی و درگیری های خارجی که موجبات ضعف دولت بلاش یکم شده ، استفاده کرده و در بخش هایی از ایران به حکومت پرداخت.

فهرست سکه های وردان دوم اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.