لطفا منتظر بمانید...

مهرداد سوم

/ancient-coins/اشکانیان/مهرداد-سوم.html2012-09-25
logo
سکه ها

مهرداد سوم ( 57 تا 54 پ.م )

مهرداد با دسیسه ای که با برادر خود ارد ترتیب داده بود در غذای پدر زهر ریخته و او را به قتل رساند و خود بر تخت شاهی نشست. مهرداد نخست به ارمنستان حمله كرد ولی به سبب شورش برادرش مجبور شد آنجا را ترک كند و به سمت پايتخت آمد و ارد از پايتخت فرار كرد. مهرداد در دوره كوتاه سلطنت خود در جنگ با روميان و طوايف غيرایرانی آن سوی سیردریا به پيروزی نائل شده بود، او مردي خودسر و ستمگر بود و دست به تصفيه بدون دليل مقامات كشوری و لشكری زده بود و بدون دادرسی، به چند مورد مصادره اموال اقدام كرده بود و باعث گسترش نارضايي در كشور شده بود. خيلی زود مجلس مهستان (سنای ايران) در پی وصول شكايت های متعدد مردم، مهرداد سوم را به سبب رفتار خشن از شاهی برکنار كرد و با اكثريت آراء برادرش ارد را بر تخت نشاند. مهرداد در سال (56 پ.م) به گابينيوس رومی پناهنده شد ولی او به مهرداد كمک نكرد. مهرداد به پيش اعراب رفت و با استفاده از آنان بابل را فتح كرد ولی ارد به سرداری سورن به بابل حمله كرد و مهرداد را اسير كرد. سرانجام مهرداد در حضور برادرش به دار آويخته شد.

فهرست سکه های مهرداد سوم اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.