لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

مهرداد سوم

/ancient-coins/اشکانیان/مهرداد-سوم.html2012-09-25
logo
سکه ها

مهرداد سوم ( 57 تا 54 پ.م )

مهرداد با دسیسه ای که با برادر خود ارد ترتیب داده بود در غذای پدر زهر ریخته و او را به قتل رساند و خود بر تخت شاهی نشست. مهرداد نخست به ارمنستان حمله كرد ولي به سبب شورش برادرش مجبور شد آنجا را ترك كند و به سمت پايتخت آمد و ارد از پايتخت فرار كرد. مهرداد در دوره كوتاه سلطنت خود در جنگ با روميان و طوايف غيرايراني آن سوي سيردريا به پيروزي نائل شده بود، او مردي خودسر و ستمگر بود و دست به تصفيه بدون دليل مقامات كشوري و لشكري زده بود و بدون دادرسي، به چند مورد مصادره اموال اقدام كرده بود و باعث گسترش نارضايي در كشور شده بود. خيلي زود مجلس مهستان (سنای ايران) در پي وصول شكايت هاي متعدد مردم، مهرداد سوم را به سبب رفتار خشن از شاهي برکنار كرد و با اكثريت آراء برادرش ارد را بر تخت نشاند. مهرداد در سال (56 پ.م) به گابينيوس رومي پناهنده شد ولي او به مهرداد كمك نكرد. مهرداد به پيش اعراب رفت و با استفاده از آنان بابل را فتح كرد ولي ارد به سرداري سورن به بابل حمله كرد و مهرداد را اسير كرد. سرانجام مهرداد در حضور برادرش به دار آويخته شد

فهرست سکه های مهرداد سوم اشکانی

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.