لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

دانگ

/ancient-coins/اشکانیان/مهرداد-دوم/دانگ.html2012-10-04
logo
سکه ها

سکه دانگ ، مهرداد دوم اشکانی


ویژگی ها : دانگ به مقدار یک قسمت از شش قسمت هر چیز است. یک دانگ برابر با یک ششم درهم می باشد که یونانی ها به آن ابول  گویند.

روی سکه :  تصویر نیمرخ مهرداد دوم، شاه اشکانی


پشت سکه :  تصویر ارشک شاه اشکانی نشسته بر تخت و کمانی در دست دارد. اطراف آن به یونانی  [ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ] نوشته شده است، که به معنی "شاه بزرگ ارشک" میباشد

سال ضرب :  در حدود سال 123 تا 88 پیش از میلاد

جنس سکه : نقره

وزن استاندارد : 0.6 گرم

میانگین قطر : 11 میلیمتر

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.