لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

فرهاد چهارم

/ancient-coins/اشکانیان/فرهاد-چهارم.html2012-09-25
logo
سکه ها

فرهاد چهارم (38 تا 2 پ.م )

فرهاد چهارم پسر ارد یکم بود، که از سوی پدر به جانشینی انتخاب شد. و خود ارد از سلطنت کناره گرفت. فرهاد چهارم بسیار بی رحم بود و در نخستین اقدام خود پس از ریسدن به قدرت ، دست به کشتار بزرگی در دودمانش زد ، روایت شده که همه برادرانش (که 30 نفر گفته شده) را بکشت و سپس به خیال نابودی پدر افتاد. ارد به بیماری استسقا دچار بود و از اینرو فرهاد در دوایی که هر روز پزشکان برای ارد می بردند مقداری زهر می ریخت ، ولی اتفاقا زهر در مزاج ارد موثر افتاد و به جای قتلش باعث بهبودش گردید. فرهاد که اوضاع را چنین دید جمعی را واداشت تا ارد را خفه کنند. فرهاد چهارم این کشتار را متوجه بزرگان نیز کرد و عده زیادی از آنان را نیز بکشت. در این میان آنتونیوس سردار روم تصمیم گرفت تا از نارضایتی ایرانیان از فرهاد چهارم استفاده کرده و به ایران حمله کند ، اما در انتها با 24 هزار کشته مجبور به عقب نشینی گردید. فرهاد چهارم تنوانست پس از آن ارمنستان را نیز مجددا تسخیر و پادشاه آنجا یعنی آرتاوازدسرا مغلوب نماید.

بعد از آن چون فرهاد چهارم خود را در جبهه جنگ با روم پیروز دید ، مغرور گشته و ستم و بیداد را پیش گرفت. لیک مردم به رهبری تیرداد در سال 33 پیش از میلاد بر او شوریدند . فرهاد چهارم مجبور به فرار از ایران شد و به روایتی تمام زنانش را کشت تا به دست دشمن نیفتاند. از این سوی نیز تیرداد به تخت سلطنت نشست. اما فرهاد به یاری سکاها دوباره به ایران بازگشت و بر تخت سلطنت نشست. تیرداد نیز پسر کوچک فرهاد چهارم را برداشته به نزد اکتاویوس قیصر روم که در آن زمان در سوریه به سر می برد رفت. در انتها در سال 20 پیش از میلاد ، فرهاد چهارم پذیرفت پرچم ها و اسرای رومی را که در جنگ حرّان به چنگ ایرانیان افتاده بود با پسرش معاوضه نماید و این کار باعث شور و شعف بسیار در روم گشت . از آن سوی اکتاویوس به منظور حفظ روابط دوستانه با ایران کنیزی ایتالیایی به نام موزا را به عنوان هدیه برای فرهاد چهارم فرستاد . فرهاد بعدها از موزا صاحب پسری به نام فرهادک شد.

فرهاد نیز چهار پسر خود را به روم فرستاد تا مقیم روم باشند ، و بدلیل این حسن تدبیر ، جنگ میان ایران و روم به مدت 100 سال متوقف گشت ، در اواخر عمر فرهاد چهارم پسر خود فرهادک از ملکه موزا را به عنوان ولیعهد خود انتخاب کرد ، اما فرهادک منتظر مرگ طبیعی پدر نشد و با کمک مادرش زهری را ترتیب داده و فرهاد چهارم را به وسیله آن کشت .مدت حکومت فرهاد چهارم حدود 36 سال از 38 تا 2 پیش از میلاد بود .

فهرست سکه های فرهاد چهارم اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.