لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

فرهاد پنجم

/ancient-coins/اشکانیان/فرهاد-پنجم.html2012-09-25
logo
سکه ها

فرهاد پنجم (2 پ.م تا 4 میلادی)

فرهاد پنجم که نام اصلی او فرهادک بود، پسر فرهاد چهارم از کنیز رومی اهدایی آنتونیوس به نام موزا ، بود که سرانجام با همدستی مادرش بر تخت سلطنت نشست. بر سکه های فرهادک نقش صورت او به همراه مادرش دیده می شود . فرهادک در ابتدای امر سفیرانی را به نزد قیصر روم فرستاد تا برادرانش را برگردانند ، اما قیصر روم شاهی فرهادک را به رسمیت نشناخت و او را غاصب سلطنت خواند . قیصر تهدید کرد که یکی از برادران فرهادک را به تخت سلطنت بنشاند و بدینگونه روابط ایران و روم به تیرگی گرایید.

در انتها فرهادک پذیرفت که در امور ارمنستان دخالتی نکند و در عوض دولت روم هم شاهی او را به رسمیت بشناسد . از آنجا که مادر فرهادک کنیز رومی بود و همچنین به دلیل اینکه فرهادک مبادرت به کشتن پدرش کرده بود و شاید مهمتر از همه به دلیل صرف نظر کردن او از ارمنستان ، آنهم پس از آن پیروزیهای درخشان پدرش بر روم و ارمنستان ، سبب گردید که بزرگان و نجبای ایران به مخالفت با فرهادک برخیزند ، و سرانجام فرهادک را از سلطنت خلع و کشتند. مدت حکومت فرهادک 6 سال از 2 پیش از میلاد تا 4 میلادی بوده. از مهمترین اتفاقات جهان در سال های حکومت فرهادک ظهور حضرت عیسی میسح پیامبر خدا بود. بالاخره شورشی بر ضد فرهادک طرح شد که موجب فرارش به روم گردید، و ظاهراً در راه کشته شد.

فهرست سکه های فرهاد پنجم اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.