لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

فرهاد سوم

/ancient-coins/اشکانیان/فرهاد-سوم.html2012-09-25
logo
سکه ها

فرهاد سوم ( 70 تا 57 پ.م )

فرهاد سوم پسر سنتپروک بود که پس از پدرش به شاهی رسید. فرهاد تصمیم داشت تا در درگیری های روم با ارمنستان و پونت بیطرف بماند . اما جون به سال 66 قبل از میلاد ، پوپه ( سردار معروف روم ) به روم آمد هر یک از طرفین سعی کرد دولت اشکانی را به سمت خود جلب نماید. این بار فرهاد سوم به سوی روم رفت ، چون پومپه به او وعده داده بود ، که اگر فرهاد سوم با روم همکاری نماید ، دو ایالتی را که تیگران از دولت اشکانی متصرف کرده بود ، به آن باز خواهد گرداند. فرهاد نیز با کمک مخالفان ارمنستان در جهت خدمت به روم به جنگ داخلی در ارمنستان دامن زد. به هر حال سراسر پادشاهی فرهاد سوم بین نبرد و درگیری با روم و ارمنستان سپری گشت ، تا سرانجام فرهاد سوم به دست دو پسرش مهرداد سوم و ارد دوم مسموم و کشته شد ، وی نخستین شاه اشکانی بود که به دست پسرش کشته شد. اما از این زمان پدر کشی و برادر کشی در خانواده اشکانی آغاز گشت. مدت حکومت فرهاد سوم حدود 13 سال از سال 70 تا 57 پیش از میلاد بود.

فهرست سکه های فرهاد سوم اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.