لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

فرهاد دوم

/ancient-coins/اشکانیان/فرهاد-دوم.html2012-09-25
logo
سکه ها

فرهاد دوم (138 تا 127 پ.م)

فرهاد پس از پدرش مهرداد یکم به تخت نشست. او ششمین پادشاه اشکانی بود که آغاز سلطنتش (138 پ.م) مقارن بود با حمله قبايل صحراگرد از طرف شمال شرق به شاهنشاهی اشکانی. از طرف ديگر، آنتيوخوس هفتم، برادر دمتريوس که زندانی اشکانيان بود، به خيال بازپس‌گيری بابل و ماد، به ايران لشکر کشيد. اقدام اوليه‌ی آنتيوخوس موفقيت‌ آميز بود و بعد از شکست دادن نيروهای پارت در سه جنگ، موفق به تسخير بابل و ماد شد.

فرهاد دوم ظاهرا به هدف وقت‌کشی، وارد مذاکرات صلح با آنتيوخوس شد که شرايط غير قابل‌ قبولی نظير قبول برتری سلوکيان را درخواست می‌کرد. فرهاد دوم مذاکرات را به تاخير انداخت و در همين حال به استخدام سربازان مزدور از بين سکاها دست زد.

در اين زمان، آنتيوخوس که درصدد گذراندن زمستان 129 پ.م در ماد بود، سربازان خود را در سراسر اين ايالت پخش کرد و خورد و خوراک آنها را به دوش اهالی محلی گذاشت. جاسوسان و ماموران فرهاد نيز در حال تحريک اهالی ماد به شورش عليه سربازان سلوکی بودند. از طرف ديگر، فرهاد، دمتريوس دوم را با سربازان پارتی به سوريه فرستاد تا به طرح ادعای خود بر سلطنت سلوکی، موقعيت برادرش آنتيوخوس هفتم را ضعيف کند.

در آخر، ظلم‌های آتانئوس، فرماندار سلوکی و اقدامات مامورين فرهاد، باعث شد که اهالی ماد به قتل عام سربازان سلوکی دست بزنند و باقيمانده لشکر آنتيوخوس نيز به دست نيروها پارتی از ميان برداشته شوند. در اين جنگ، آنتيوخوس به قتل رسيد، ولی فرهاد جسد او را با احترام به سوريه فرستاد.

اين، آخرين اقدام سلطنت سلوکی عليه اشکانيان به شمار می‌رفت و بعد از اين، پادشاهان سلوکی که از جانب شرق با شاهنشاهی اشکانی و از جانب غرب با رومی‌ها در برخورد بودند، به پادشاهانی محلی در سوريه تبديل شدند. فرهاد دوم سرانجام در سال 127 پ.م کشته شد.فهرست سکه های فرهاد دوم اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.