لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

تیرداد

/ancient-coins/اشکانیان/تیرداد.html2012-09-20
logo
سکه ها

تیرداد (211 تا 191 پ.م‌ )

ارشک دوم که بعدها با تغییرات گویشی به "اشک دوم" تغییر کرده، در واقع به نام "تیرداد" شناخته می‌شده و از سال 211 تا 191 پ.م حکومت کرده است. بعضی از صاحب نظران تیرداد را پسر ارشک یکم (که بر مبنای سکه‌های موجود و نظر ولسکی، نام سلطنتی ارشک دوم را داشته و در واقع اردوان نامیده می‌شده است) میدانند. و برخی دیگر تیرداد را برادر ارشک اول دانسته‌اند. تیرداد بعد از به قدرت رسیدن به تحکیم موقعیت سیاسی و نظامی دولت جوان اشکانی پرداخت. او از گرفتاریهای زیاد سلوکیان در مغرب استفاده نموده و گرگان را به پارت ضمیمه کرد. سپس با دیودوت پادشاه باختر متحد شده و سلوکوس دوم را شکست داده، و خود را شاه بزرگ خواند. فرم سکه های تیرداد به مانند سکه های ارشک بوده و همان شیوه را در ضرب سکه ادامه داده است.

سکه کالکو ، تیرداد اشکانی

سکه کالکو تیرداد اشکانی


روی سکه :  تصویر نیمرخ تیرداد شاه اشکانی به سمت چپ

پشت سکه :  تصویر یک عقاب با بالهای باز که روی جمجمه یک گاو ایستاده است و اطراف آن به یونانی [ΑΡΣΑΚΟΥ ] نوشته شده است که به معنی "ارشک " میباشد. نوع دیگری نیز وجود دارد که در آن به جای عقاب ترکش (تیر و کمان دان) نقش شده است.

سال ضرب :  در حدود سال 211 تا 191 پیش از میلاد

جنس سکه : برنز

وزن استاندارد : 2.6 گرم

 

سکه درهم ، تیرداد اشکانی

سکه درهم تیرداد اشکانی
 

روی سکه :  تصویر نیمرخ تیرداد شاه اشکانی به سمت چپ

پشت سکه :  تصویر ارشک نشسته بر یک چهارپایه، کمانی در دست چپ دارد ، پرنده ای (عقاب ) در کنار پای او دیده میشود. در اطراف آن به یونانی [ΑΡΣΑΚΟΥ ] نوشته شده است که به معنی "ارشک " میباشد.

سال ضرب :  در حدود سال 211 تا 191 پیش از میلاد

جنس سکه : نقره

وزن استاندارد : 4 گرم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.