لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

ارشک

/ancient-coins/اشکانیان/ارشک.html2012-09-20
logo
سکه ها

ارشک (250 تا 211 پ.م)

ارشک (اشک) پسر فریاپد، با طایفه خود آپارنی همدست شد در سال 256 پ.م پرچم مخالفت با سلوکی‌ها بیافراشت و جنگ های پیاپی با آنها نمود ، در نتیجه پیروز یافت و دولت پارت را تاسیس کرد. پس از این پیروزی، عزیمت باختر نمود و با این مملکت که نیز مستقل شده بود جنگ کرد در حین جنگ بر اثر برخورد نیزه زخمى برداشت و درگذشت. چون ارشک بنیانگذار سلسله اشکانی بود ، شاهان دیگر اشکانی او را تقدیس می‌کردند، چنان که به او لقب اپی فانس (به زبان یونانی به معنی نامی و پر افتخار) دادند و به یاد بود اینکه او سرسلسله اشکانی است به اسم خود کلمه ارشک (اشک را یونانی‌ها «آرزاکس» نوشته‌اند که یونانی شده ارشک است) را افزودند. روی سکه های ارشک تصویر نیمروخ از او نقش بسته است.

فهرست سکه های ارشک اشکانی
توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.