لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

ارد دوم

/ancient-coins/اشکانیان/ارد-دوم.html2012-09-25
logo
سکه ها

ارد دوم ( 57 تا 38 پ.م )

ارد دوم پسر کوچک فرهاد سوم بود که به یاری برادرش مهرداد سوم، پدرش را کشت و هم در زمان حکومت یرادرش به علت اختلافی که میانشان پدیدار شد، دست به شورش زد و توانست با کمک مجلس مهستان (سنای ايران) مهرداد سوم را از شاهی برکنار کرد و خود به بر تخت شاهی نشست . مهرداد گریخت و به کراسوس رومي پناهنده شد ولي او به مهرداد كمك نكرد. مهرداد به پيش اعراب رفت و با استفاده از آنان بابل را فتح كرد ولي ارد به سرداري سورنا به بابل حمله كرد و مهرداد را اسير كرد و او را به دار آویخت .

در همان زمان کراسوس به دولت اشکانی اعلام جنگ داد ، پس ارد یکم سفرایی را به نزد کراسوس فرستاد ، اما مذاکرات به جایی نینجامید و بدینگونه جنگ مسلم شد . ارد نیز سورنا سردار معروف خود را به مقابله با رومی ها فرستاد و خود به ارمنستان لشکر کشید . سپاهیان سورنا از شیوه دیرین خویش استفاده می کردند ، یعنی از برابر دشمن می گریختند ، اما ناگهان در روی اسب بازگشته و دشمن را تیر باران می کردند . در این جنگ پسر کراسوس کشته شد ، پارتی ها سر او را بریدند و بر نیزه زدند و بیدرنگ به سوی پدرش حمله کردند ، در آن جنگ بسیاری از رومی ها کشته شدند ، سرانجام سورنا پس از مدتی توانست کراسوس را با وعده صلح جهت مذاکره به نزد خود بکشاند ، اگرچه کراسوس هیچ تمایلی به رفتن نداشت ، لیک سرداران و سپاهیانش او را به این کار واداشتند . چون کراسوس پیاده بود سورنا دستور داد تا اسبی برای او بیاورند ، کراسوس سوار بر اسب شد و چون میراخوران ایرانی خواهان هدایت اسب شدند ، رومیهای همراه کراسوس مانع گشتند ، خواستند زمام اسب را در دست گیرند . در همان هنگام طرفین به یکدیگر فشار آورده ، همه و غوغایی برخواست . اکتاویوس (سردار کراسوس) شمشیر خود را کشیده یک مهتر ایرانی را بکشت و خود نیز کشته شد . ناگهان در آن زمان یکی از پارتیان ضربه مهلکی به کراسوس زد و او را کشت . باید گفت در پشت چنین صحنه ساختگی ای ، یک برنامه حساب شده از سوی سورنا نهفته بود تا بدینگونه کراسوس در یک وضع مبهم به قتل برسد . متاسفانه ارد پس از این جنگ ، نسبت به سورنا حسادت ورزید و او را کشت . در سال 51 پیش از میلاد ارد پسرش را برای جنگ به سوریه فرستاد که این جنگ بدون نتیجه پایان یافت . در سال 39 پیش از میلاد جنگ های خونینی بین پارتیان و رومی ها درگرفت که در نهایت با کشته شدن تعداد زیادی از پارتی ها از جمله پاکور (پسر ارد) جنگ به نفع روم و شکست ایران پایان پذیرفت. فرهاد چهارم در نخستین اقدام خود پس از ریسدن به قدرت ، دست به کشتار بزرگی در دودمانش زد ، روایت شده که همه برادرانش را بکشت و سپس به خیال نابودی پدر افتاد . ارد به بیماری استسقا دچار بود و از اینرو فرهاد در دوایی که هر روز پزشکان برای ارد می بردند مقداری زهر می ریخت ، ولی اتفاقا زهر در مزاج ارد موثر افتاد و به جای قتلش باعث بهبودش گردید. فرهاد که اوضاع را چنین دید جمعی را واداشت تا ارد را خفه کنند ، مدت حکومت ارد حدود 19 سال از 57 تا 38 پیش از میلاد بود .

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.