لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

اردوان چهارم

/ancient-coins/اشکانیان/اردوان-چهارم.html2012-09-25
logo
سکه ها

اردوان چهارم(پنجم) (216 تا 224 میلادی )

اردوان چهارم که در گزشته او را اردوان پنجم نامیده اند. اردوان پسر بلاش پنجم و برادر بلاش ششم بود، بعد از مرگ پدر بلاش به شاهی رسید و اردوان به ای امر راضی نبود و اقداماتی برای تصاحب پادشاهی انجام داد. او که فرمانروای ماد بود در سال 214 میلادی دست به قیام زد و در سال 216 شوش را به تصاحب خود در آورد. پس از این قیام قدرت اردوان رو به فزونی گرفت و مدتی بعد زمام امور ایران را در دست گرفت و حکومت بلاش محدود به بخشی از بابل شد. در سال 215 اوضاع آشفته ايران كاراكالا امپراتور روم را بر آن داشت تا به ايران حمله كند. او ابتدا شاهك آسروئنه و ارمنستان را دعوت به روم كرد و آنها را با نيرنگ اسير كرد. نامه اي به اردوان نوشت و از دخترش خواستگاري كرد. اردوان نپذيرفت و او دوباره نوشت و با اردوان قرار ملاقات در آسيا گذاشت. اردوان مجلس شادي ترتيب داد و به محض اينكه روميان مسلح به اردوگاه اشكانيان غير مسلح آماده عروسي رسيدند آنها را كشتند و حمام خون به راه انداختند. اردوان به زحمت توانست فرار كند. امپراتور روم به گور شاهان اشكاني در آديانه حمله كرد و روستاها و شهرها را به بدترين وجه غارت كرد. خود روميان نيز درباره نامردی و نيرنگ او بسيار نوشته اند.

سرانجام او به دست نگهبان خود كشته شد. ماكريانوس امپراتور بعدي از اردوان خواست صلح كنند ولي نتوانست شروط اردوان را بپذيرد و بين آنها جنگ در گرفت و امپراتور روم شكست خورد و مجبور به پرداخت غرامت سنگين 50 ميليون درهمی شد. اردوان پسر خود ارشک را شاه ارمنستان نمود. اردوان با اردشير شاهك پارس درگير شد. پس از اينكه اردشير از پارس به كرمان مي تازد وبرادر اردوان بلاش ششم را دستگير ميكند. اردوان نروفر را به جنگ اردشير ميفرستد ولي او شكست مي خورد و خود اردوان تصميم به حمله ميگيرد. در اين حمله اردوان هم تاج ميبازد هم جان. اردشير بر سر او لگد ميكوبد و پوست او را در معبد آناهيتا مي آويزد و سلسله اشكاني پس از نزديك 500 سال متلاشي ميشود.

 

سکه کالکو اردوان چهارم اشکانی

سکه کالکو اردوان چهارم اشکانی

 

سکه درهم اردوان چهارم اشکانی
سکه درهم اردوان چهارم اشکانی

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.