لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

سکه های کمتر دیده شده و نمونه

سکه های کمتر دیده شده و نمونه

پس از خلع احمدشاه از سلطنت در روز 9 آبان 1304 ه.ش حکومت موقت ایران به رضا پهلوی سپرده شد. سرانجام در تاریخ 21 آذر 1304، سلطنت ایران به رضا پهلوی واگذار شد. در 24 آذر 1304 ه.ش ، رضاخان پهلوی رسما به عنوان شاهنشاه ایران وظایف پادشاهی را به عهده گرفت. در همین اوصاف باید سکه های جدید جایگزین سکه های پیشین «سکه های منقوش به نام و تصویر احمد شاه» می شد. سکه هایی با عنوان «رایج مملکت ایران» ضرب گردید. به نظر می آید تا آن زمان اجازه درج نام رضا شاه روی سکه صادر نشده بود و یا خود رضا شاه تمایلی به درج نام خود در روی سکه ها نداشته است. در هر صورت این سکه ها در سال های 1304 و 1305 ضرب گردید. رضا شاه در تاریخ 4 اردیبهشت 1305 در تالار سلام تاج‌گذاری کرد. در این سال دو سری سکه طراحی شده. طرحی با عنوان «رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران» و طرحی دیگری با تصویر رضا شاه و عبارت «جلوس پهلوی شاهنشاه ایران آذر 1304» در پشت این سکه طرحی متفاوت از شیر و خورشید ، تاج و ... دیده می شود. مشخص نیست که چرا این سکه به تولید انبوه نرسیده است...

 

ادامه در مقاله سکه های نمونه

نویسنده
تاریخ ارسال
بازدید 5519
/11082015-سکه-های-کمتر-دیده-شده-و-نمونه.html
logo
سکه ها

سکه های کمتر دیده شده و نمونه

سکه های کمتر دیده شده و نمونه315304
پس از خلع احمدشاه از سلطنت در روز 9 آبان 1304 ه.ش حکومت موقت ایران به رضا پهلوی سپرده شد. سرانجام در...