لطفا منتظر بمانید...

منابع سکه ها

به نام خدا

طبق قوانین و مقررات کپی رایت یا قانون حق تالیف و تکثیر: منابع و مٱخذ زیادی هستند که ما را در شکل دهی و سامان دهی "پایگاه سکه ها" کمک و یاری نموده اند. "سکه ها" شکل گیری اطلاعات و فهرست های خود را مدیون استفاده از این منابع و مٱخذ می داند. به پاس احترام به حق مٱلف، فهرستی از منابع و مٱخذی که قسمتی از محتوای آن در پایگاه "سکه ها" مورد استفاده و انتشار قرار گرفته است را به شرح زیر به مرور اضافه خواهیم نمود تا سپاسی باشد بر زحمات ارزشمند ایشان.

1. Standard Catalog of World Coins 1901-2000

2. 2001-2010, 2010 Standard Catalog of World Coins, 4th Edition - digital

3. 1801-1900, 2007 Standard Catalog of World Coins, 5th Edition - digital

4. 1701-1800, 2003 Standard Catalog of World Coins, 3rd Edition - digital

5. 1601-1700, 2009 Standard Catalog of World Coins, 4th Edition - digital

6. دو روی سکه / سکه های جمهوری اسلامی / عبدالعزیز حق صفت / سی بال هنر

7. دو روی سکه / سکه های پهلوی / عبدالعزیز حق صفت / پازینه

8. کاتالوگ سکه های معاصر ایران/ سید رضی عباسنیان

9. راهنمای سکه های ضربی (چکشی) ایران / هوشنگ فرخ بخش / نشر فرخ بخش

10. تاریخ ایران / حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی / انتشارات بهزاد