لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

کاور پلاستیکی

/لوازم-سکه/کاور-پلاستیکی.html2014-04-24
logo
سکه ها
کاور پلاستیکی600600

یکی از شیوه های پوشاندن سکه استفاده از کاور پلاستیکی است، در این روش سکه کاملا از هر نوع گزندی در امان است. ولی چون نمیتوان این کاور را در آلبوم قرار داد، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. از این کاور برای نگهداری سکه در جعبه مخصوص استفاده می شود. کاور پلاستیکی از سایز 20 تا 80 میلیمتر تولید و عرضه می شود.

کاور پلاستیکی - اندازه 20 میلیمتر
کاور پلاستیکی - اندازه 20 میلیمتر
این کاور پلاستیکی مناسب سکه هایی با سایز کمتر از 20 میلیمتر می باشد.

کاور پلاستیکی - اندازه 22.5 میلیمتر
کاور پلاستیکی - اندازه 22.5 میلیمتر
این کاور پلاستیکی مناسب سکه هایی با سایز کمتر از 22.5 میلیمتر می باشد

کاور پلاستیکی - اندازه 24 میلیمتر
کاور پلاستیکی - اندازه 24 میلیمتر
این کاور پلاستیکی مناسب سکه هایی با سایز کمتر از 24 میلیمتر می باشد

کاور پلاستیکی - اندازه 27 میلیمتر
کاور پلاستیکی - اندازه 27 میلیمتر
این کاور پلاستیکی مناسب سکه هایی با سایز کمتر از 27 میلیمتر می باشد

کاور پلاستیکی - اندازه 30 میلیمتر
کاور پلاستیکی - اندازه 30 میلیمتر
این کاور پلاستیکی مناسب سکه هایی با سایز کمتر از 30 میلیمتر می باشد