لطفا منتظر بمانید...

سکه 10 ریال 1349 -بانکی- محمد رضا شاه

سکه 10 ریال 1349 -بانکی- محمد رضا شاهسکه 10 ریال 1349 -بانکی- محمد رضا شاه
توضیحات

این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد.

روی سکه

  • محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
  • تصویر شاه
  • تاریخ

پشت سکه

  • برگ زیتون و بلوط
  • شیر و خورشید
  • تاج
  • ده ریال
برچسب ها
ده ریالی , سکه نیکل , سکه پهلوی , پهلوی دوم