لطفا منتظر بمانید...

سکه 1 ریال دو تاج 1347 -چرخش حدود 45 درجه- محمدرضا شاه

سکه 1 ریال دو تاج 1347 -چرخش حدود 45 درجه- محمدرضا شاهسکه 1 ریال دو تاج 1347 -چرخش حدود 45 درجه- محمدرضا شاه
توضیحات

این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.

مشخصات سکه

روی سکه

  • 1 ریال
  • محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
  • برگ زیتون و برگ بلوط
  • تاج
  • تاریخ

پشت سکه

  •  برگ زیتون و برگ بلوط
  • شیر و خورشید
  • تاج
  • 1 ریال
برچسب ها