لطفا منتظر بمانید...

سکه 1 ریال دو تاج 1347 - طلایی - محمد رضا شاه

سکه 1 ریال دو تاج 1347 - طلایی - محمد رضا شاهسکه 1 ریال دو تاج 1347 - طلایی - محمد رضا شاه
توضیحات

این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد.

مشخصات سکه

توضیح: این سکه بلافاصله بعد از مراحل ضرب در ضرابخانه، با آب طلا در خارج از محیط ضرب (ضرابخانه) طلایی شده و سپس در بسته بندی های مخصوص بانک مرکزی وارد بازار شده است.

روی سکه

  • 1 ریال
  • محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
  • برگ زیتون و برگ بلوط
  • تاج
  • تاریخ

پشت سکه

  • برگ زیتون و برگ بلوط
  • شیر و خورشید
  • تاج
  • یک ریال
برچسب ها