0
تعیین اصالت و قیمت سکه پهلوی اول
باسلام
نظر اساتید در مورد اصالت، درجه کیفی و قیمت این سکه 100 دیناری رضا شاه مربوط به سال 1307 چیست؟
با سپاس