لطفا منتظر بمانید...

500 دینار

سکه پانصد دیناری ناصرالدین شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان ناصرالدین شاه قاجار
500 دینار
برگ زیتون و بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1293 تا 1313
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18.2 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: تیر ماه 1395 ـ تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 500 دینار 1293 تاریخ به جای مبلغ نقره
2.3
18.2
 2,000,000  4,000,000 -
2 500 دینار 1297 نقره
2.3
 18.2  500,000  800,000 1,200,000
3 500 دینار 1298
نقره
2.3
18.2
 700,000  1,000,000 -
4 500 دینار 1301
نقره
2.3
18.2
 400,000 600,000
900,000
5
500 دینار 1306 نقره
 2.3 18.2
 400,000  600,000 900,000
6
500 دینار 1307 نقره
 2.3 18.2
 600,000 1,000,000
1,500,000
7 500 دینار 1309 نقره 2.3 18.2 400,000 600,000 900,000
8 500 دینار 1310
نقره
2.3
18.2
- - -
9 500 دینار 1311 نقره
2.3
18.2
800,000
 1,200,000 2,000,000
10 500 دینار 1311 تاریخ زیر پای شیر
نقره
2.3
18.2
 - -
-
11 500 دینار 1312 تاریخ زیر پای شیر
نقره
 2.3 18.2
 400,000  600,000 900,000
12 500 دینار 1313 تاریخ زیر پای شیر
نقره
2.3
18.2
 400,000  600,000 900,000
13
500 دینار بدون تاریخ نقره
2.3
18.2
 500,000  800,000 1,500,000
14
500 دینار بدون تاریخ صاحبقران
نقره
 2.3 18.2
- -
-

سکه 500 دینار 1306 - ناصر الدین شاه

کد: 568124

سکه 500 دینار 1306 - ناصر الدین شاه
420,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1306 - ناصر الدین شاه

کد: 568102

سکه 500 دینار 1306 - ناصر الدین شاه
280,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سمت راست ترک پولک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 500 دینار 1306 - ناصر الدین شاه

کد: 568126

سکه 500 دینار 1306 - ناصر الدین شاه
550,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1309 -(39)- ناصر الدین شاه

کد: 632110

سکه 500 دینار 1309 -(39)- ناصر الدین شاه
500,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 500 دینار 1312 واریته تاریخ- ناصر الدین شاه

کد: 454123

سکه 500 دینار 1312 واریته تاریخ- ناصر الدین شاه
700,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 500 دینار 1312 واریته تاریخ- ناصر الدین شاه

کد: 454126

سکه 500 دینار 1312 واریته تاریخ- ناصر الدین شاه
80,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 500 دینار 31؟؟ - ناصر الدین شاه

کد: 632100

سکه 500 دینار 31؟؟ - ناصر الدین شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها... ادامه

سکه 500 دینار بدون تاریخ - ناصرالدین شاه

کد: 602130

سکه 500 دینار بدون تاریخ - ناصرالدین شاه
800,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 500 دینار صاحبقران- بدون تاریخ - قالب اشتباه - ناصرالدین شاه

کد: 602804

سکه 500 دینار صاحبقران- بدون تاریخ - قالب اشتباه - ناصرالدین شاه
1,000,000 تومان
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی