لطفا منتظر بمانید...

1000 دینار تصویری

سکه هزار دیناری احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران
یکهزار دینار
چهره شاه
شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج  • سال ضرب: از 1331 تا 1344
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23.1 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: مرداد ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
1000 دینار 1330
نقره
4.6 23.1
500,000
800,000
-
2 1000 دینار 1331
نقره
4.6
23.1
90,000 150,000 300,000
3
1000 دینار 1332 نقره
4.6
23.1
25,000
40,000
120,000
4
1000 دینار 1333
نقره
4.6
23.1
25,000 40,000
150,000
5
1000 دینار 1334
نقره
4.6
23.1
25,000 40,000 150,000
6
1000 دینار 1335 نقره 4.6
23.1
25,000
40,000 150,000
7
1000 دینار 1336 بدون یقه
نقره 4.6
23.1
30,000
100,000 250,000
8
1000 دینار 1336 با یقه نقره 4.6
23.1
400,000 600,000 -
9 1000 دینار 1337 بدون یقه
نقره 4.6 23.1 25,000 40,000 180,000
10
1000 دینار 1337 با یقه  نقره 4.6
23.1
50,000
100,000
200,000
11 1000 دینار 1339
نقره 4.6
23.1
150,000 200,000
350,000
12
1000 دینار 1340
نقره 4.6
23.1
150,000
200,000 400,000
13
1000 دینار 1341 نقره 4.6
23.1
100,000
150,000
300,000
14 1000 دینار 1342 بدون یقه
نقره 4.6
23.1
50,000
100,000 250,000
15 1000 دینار 1342 با یقه نقره 4.6 23.1 500,000 - -
16 1000 دینار 1343
نقره 4.6
23.1
25,000 40,000
120,000
17
1000 دینار 1344 بدون یقه
نقره 4.6
23.1
25,000
40,000
130,000
18
1000 دینار 1344/43 سورشارژ در تاریخ، با یقه
نقره 4.6
23.1
50,000
100,000
200,000
19
1000 دینار بدون تاریخ
نقره 4.6
23.1
500,000 -
-

سکه 1000 دینار 1331 - AU - احمد شاه

کد: 508952

سکه 1000 دینار 1331 - AU - احمد شاه
200,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 1000 دینار 1331 - احمد شاه

کد: 508012

سکه 1000 دینار 1331 - احمد شاه
140,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 316498

سکه 1000 دینار 1332 - احمد شاه
22,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1000 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 316448

سکه 1000 دینار 1332 - احمد شاه
30,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 1000 دینار 1332-بانکی- احمد شاه

کد: 316497

سکه 1000 دینار 1332-بانکی- احمد شاه
100,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 1000 دینار 1333 - VF - احمد شاه

کد: 530124

سکه 1000 دینار 1333 - VF - احمد شاه
25,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1333 - احمد شاه

کد: 530121

سکه 1000 دینار 1333 - احمد شاه
23,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 1000 دینار 1333 -AU- احمد شاه

کد: 530897

سکه 1000 دینار 1333 -AU- احمد شاه
50,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1334 - EF - احمد شاه

کد: 302156

سکه 1000 دینار 1334 - EF - احمد شاه
35,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 1000 دینار 1334 - F - احمد شاه

کد: 312178

سکه 1000 دینار 1334 - F - احمد شاه
22,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار 1334 - احمد شاه

کد: 302150

سکه 1000 دینار 1334 - احمد شاه
28,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 1000 دینار 1334 -AU- احمد شاه

کد: 312156

سکه 1000 دینار 1334 -AU- احمد شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 1000 دینار 1335 - 5 تاریخ توپُر - احمد شاه

کد: 965239

سکه 1000 دینار 1335 - 5 تاریخ توپُر - احمد شاه
22,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار 1335 - 5 تاریخ توپُر- احمد شاه

کد: 965236

سکه 1000 دینار 1335 - 5 تاریخ توپُر- احمد شاه
33,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 1000 دینار 1335 - 5 تاریخ توپُر-نقطه اضافه پشت سکه- احمد شاه

کد: 965309

سکه 1000 دینار 1335 - 5 تاریخ توپُر-نقطه اضافه پشت سکه- احمد شاه
50,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. 5 تاریخ توپر است و پشت سکه نقطه بزرگی زیر یای شیر قرار دارد. مشابه این ارور در سکه های 2000 درناری و 5000 دیناری... ادامه

سکه 1000 دینار 1335 - VF - احمد شاه

کد: 965034

سکه 1000 دینار 1335 - VF - احمد شاه
25,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1335 - احمد شاه

کد: 965301

سکه 1000 دینار 1335 - احمد شاه
60,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1335 - احمد شاه

کد: 965078

سکه 1000 دینار 1335 - احمد شاه
20,000 تومان
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار 1335 - نقطه اضافه پشت سکه - احمد شاه

کد: 965310

سکه 1000 دینار 1335 - نقطه اضافه پشت سکه - احمد شاه
40,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه نقطه بزرگی زیر پای شیر قرار دارد. مشابه این ارور در سکه های 2000 دیناری و 5000... ادامه

سکه 1000 دینار 1335 -عدد 5 مکرر- احمد شاه

کد: 965856

سکه 1000 دینار 1335 -عدد 5 مکرر- احمد شاه
130,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی