لطفا منتظر بمانید...

شاهی صاحب الزمان

سکه شاهی صاحب الزمان احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
یا صاحب الزمان علیه السلام شاهی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
طهران
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج

تاریخ


  • سال ضرب: از 1332 تا 1342
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.56 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: مرداد ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1
شاهی صاحب الزمان 1332 نقره 0.56
16 100,000 180,000
250,000
2
شاهی صاحب الزمان 1333 نقره
0.56
16 60,000 100,000
180,000
3
شاهی صاحب الزمان 1335 با نوشته احمد شاه
نقره 0.56
16 500,000 800,000
1,000,000
4
شاهی صاحب الزمان 1337
نقره 0.56
16 60,000
100,000
150,000
5
شاهی صاحب الزمان 1341/1329 دو تاریخ نقره 0.56
16 350,000 500,000
-
6
شاهی صاحب الزمان 1341
نقره 0.56
16 50,000
80,000
150,000
7
شاهی صاحب الزمان 1342 نقره 0.56
16 50,000
80,000
150,000
8
شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ نقره 0.56
16 40,000 60,000
100,000
9
شاهی صاحب الزمان، بدون تاریخ، دو طرف صاحب الزمان نقره 0.56
16 100,000 150,000 200,000
10
شاهی صاحب الزمان، بدون تاریخ با نوشته احمد شاه نقره 0.56
16 250,000 350,000
500,000

سکه شاهی صاحب الزمان 1332 - احمد شاه

کد: 263168

سکه شاهی صاحب الزمان 1332 - احمد شاه
100,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1333 - احمد شاه

کد: 752119

سکه شاهی صاحب الزمان 1333 - احمد شاه
100,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1335 ـ احمد شاه

کد: 263185

سکه شاهی صاحب الزمان 1335 ـ احمد شاه
130,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1337 -AU- احمد شاه

کد: 263162

سکه شاهی صاحب الزمان 1337 -AU- احمد شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1337 -بانکی- احمد شاه

کد: 263156

سکه شاهی صاحب الزمان 1337 -بانکی- احمد شاه
150,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1337 ـ احمد شاه

کد: 263160

سکه شاهی صاحب الزمان 1337 ـ احمد شاه
60,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1337 و 1317 - دوتاریخ - احمد شاه

کد: 752120

سکه شاهی صاحب الزمان 1337 و 1317 - دوتاریخ - احمد شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی و روی تاریخ گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1341 - احمد شاه

کد: 752110

سکه شاهی صاحب الزمان 1341 - احمد شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1341 - دوتاریخ - احمد شاه

کد: 752118

سکه شاهی صاحب الزمان 1341 - دوتاریخ - احمد شاه
300,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1341 - دوتاریخ - احمد شاه

کد: 752117

سکه شاهی صاحب الزمان 1341 - دوتاریخ - احمد شاه
400,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 - احمد شاه

کد: 326512

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 - احمد شاه
60,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 -بانکی- احمد شاه

کد: 326518

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 -بانکی- احمد شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 با کیفیت AU- احمد شاه

کد: 326519

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 با کیفیت AU- احمد شاه
70,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - احمد شاه

کد: 546230

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - احمد شاه
42,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - چرخش 180 درجه- احمد شاه

کد: 540235

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - چرخش 180 درجه- احمد شاه
60,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. و در حدود 180 درجه چرخش دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ- AU- احمد شاه

کد: 546237

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ- AU- احمد شاه
50,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان، با نوشته احمد شاه

کد: 230453

سکه شاهی صاحب الزمان، با نوشته احمد شاه
230,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: یک ضربه خوردگی روی سکه وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

شاهی دو طرف صاحب الزمان - احمد شاه

کد: 601201

شاهی دو طرف صاحب الزمان - احمد شاه
150,000 تومان
قمری / نقره / 0.52 گرم / 16.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی