لطفا منتظر بمانید...

شاهی دایره کوچک

سکه شاهی احمد شاه قاجار

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
السلطان سلطان احمد شاه قاجار
شاهی
برگ زیتون و برگ بلوط
شیر و شمشیر
تاریخ
برگ زیتون و برگ بلوط

تاج  • سال ضرب: از 1333 تا 1342
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 0.56 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: مرداد ماه 1395 - تمامی ارزش‌گذاری‌ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
ارزش
(عالی‌)
ارزش
(بینهایت‌عالی)
ارزش
(بانکی)
1 شاهی دایره کوچک 1333 نقره 0.56
16 40,000 80,000
180,000
2 شاهی دایره کوچک 1334
نقره 0.56
16 40,000
80,000 180,000
3 شاهی دایره کوچک 1335
نقره 0.56
16 40,000 80,000 180,000
4 شاهی دایره کوچک 1337
نقره 0.56
16 150,000 250,000 500,000
5 شاهی دایره کوچک 1337/1335 دو تاریخ
نقره 0.56
16 350,000 500,000
-
6 شاهی دایره کوچک 1339 نقره 0.56
16 100,000 120,000
350,000
7 شاهی دایره کوچک 1341/1339/1327 سه تاریخ
نقره 0.56
16 500,000 900,000
-
8 شاهی دایره کوچک 1342 نقره 0.56
16 150,000 250,000
400,000

سکه شاهی دایره کوچک 1305 -گرفتگی قالب- احمد شاه

کد: 562015

سکه شاهی دایره کوچک 1305 -گرفتگی قالب- احمد شاه
70,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1305 -گرفتگی قالب- احمد شاه

کد: 562014

سکه شاهی دایره کوچک 1305 -گرفتگی قالب- احمد شاه
50,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1314 - احمد شاه

کد: 239504

سکه شاهی دایره کوچک 1314 - احمد شاه
150,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: رقم سوم تاریخ به دلیل گرفتگی قالب به 1 شبیه شده است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - احمد شاه

کد: 239500

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - احمد شاه
35,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - احمد شاه

کد: 239508

سکه شاهی دایره کوچک 1333 - احمد شاه
60,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1333 -کیفیت AU - احمد شاه

کد: 215400

سکه شاهی دایره کوچک 1333 -کیفیت AU - احمد شاه
100,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه

کد: 367099

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه
50,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه

کد: 367100

سکه شاهی دایره کوچک 1334 - احمد شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1335 -بانکی- احمد شاه

کد: 562013

سکه شاهی دایره کوچک 1335 -بانکی- احمد شاه
180,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1337 - احمد شاه

کد: 500012

سکه شاهی دایره کوچک 1337 - احمد شاه
33,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1339 - احمد شاه

کد: 562012

سکه شاهی دایره کوچک 1339 - احمد شاه
90,000 تومان
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1339 -کیفیت AU- احمد شاه

کد: 562010

سکه شاهی دایره کوچک 1339 -کیفیت AU- احمد شاه
100,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1342 - احمد شاه

کد: 520587

سکه شاهی دایره کوچک 1342 - احمد شاه
120,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه شاهی دایره کوچک 1342 - احمد شاه

کد: 520580

سکه شاهی دایره کوچک 1342 - احمد شاه
200,000 تومان
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی