لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

سکه تبلیغاتی - 16 - 4 - 99

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

سکه ماشینی

/mechanical-coins.html2011-05-19
logo
سکه ها

فهرست سکه های ماشینی ایران

تعریف سکه ماشینی

عنوان سکه ماشینی به سکه هایی داده می شود که با استفاده از ماشین ها و دستگاهای تمام خودکار تولید و ضرب شده اند.

تفاوت سکه ماشینی با سکه چکشی

ويژگی کلی سکه چکشی :

1. معمولا هر شهر بزرگ برای خود ضرابخانه داشت و سکه ضرب می نمود

2. میزان عیار سکه در هر شهر متفاوت بود

3. متحد الشکل نیستند (در یک نوع سکه)

4. اندازه ، قطر و وزن یکسانی ندارند (در یک نوع سکه)

ویژگی کلی سکه ماشینی :

1. معمولا در یک ضرابخانه مرکزی ضرب می شود

2. شکل یکنواخت و پایدار دارند (در یک نوع سکه)

3. جنس و عیار یکسان دارند (در یک نوع سکه)

4. اندازه ، قطر و وزن یکسان دارند (در یک نوع سکه)

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده قیمت سکه ماشینی

قیمت سکه های ماشینی بصورت جدول فراهم آمده است که دارای تقسیم بندی کیفیت برای هر سکه کلکسیونی است. جهت دریافت قیمت سکه نقره ، برنز و نیکل ماشینی پس از ورود به هر یک از دوره های زیر، می توانید بر روی سکه ماشینی مورد نظر کلیک نمایید.

سکه 2 ریال 1324 - محمد رضا شاه
سکه 2 ریال 1324 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه خراش و گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1325 - محمد رضا شاه
سکه 2 ریال 1325 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر می باشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2 ریال 1327 - محمد رضا شاه
سکه 2 ریال 1327 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. جنس: نقره 600 وزن:... ادامه

سکه 2 ریال 1327 - محمد رضا شاه
سکه 2 ریال 1327 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2 ریال 1358 -با چرخش 60 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1358 -با چرخش 60 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 1359 -مکرر و انعکاس روی سکه- جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1359 -مکرر و انعکاس روی سکه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال 1361- برآمدگی اضافه - جمهوری اسلامی
سکه 2 ریال 1361- برآمدگی اضافه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2 ریال 2535 - برآمدگی اضافه- محمدرضا شاه
سکه 2 ریال 2535 - برآمدگی اضافه- محمدرضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
کیفیت سکه همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1340 - محمدرضا شاه
سکه 2 ریال دو تاج 1340 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1344 بانکی- محمدرضا شاه
سکه 2 ریال دو تاج 1344 بانکی- محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 1352 -چرخش 180 درجه- محمد رضا شاه
سکه 2 ریال دو تاج 1352 -چرخش 180 درجه- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال مصدقی 1331 - محمد رضا شاه
سکه 2 ریال مصدقی 1331 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 4 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 ریال پنجاهمین سال 253 ارور در تاریخ (2535)
سکه 2 ریال پنجاهمین سال 253 ارور در تاریخ (2535)
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 2 ریال پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 20 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 20 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ کوچک- جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1364 -صفر مبلغ کوچک- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال 1367 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال 1367 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال فائو 1357 (روستایی)-بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال فائو 1357 (روستایی)-بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران تصویر شاه پشت سکه... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه کیفیت بسیار عالی و با کاور بفروش می رسد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 60 درجه به چپ
سکه 2000 ریال 1389 - با چرخش 60 درجه به چپ
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه