لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "کتاب سکه":

نام ها

کتاب سکه های ایران پیش از اسلام
کتاب سکه های ایران پیش از اسلام
1395 / 1100 گرم
کتاب سکه های ایران پیش از اسلام ، در موزه مرکزی آستان قدس رضوی  Pre-Islamic Iranian Coins , in the Astan Quds Razavi Museum درباره کتاب... ادامه

کتاب سکه های باختر
کتاب سکه های باختر
سکه های پادشاهی باختر زیباترین سکه هایی هستند که در آسیای باستان و تحت سلطه ی حکومتی ضرب شده اند ... مرکز باختر شهر بلخ بود که قبل و بعد از حکومت دولت باختر جزئی از سرزمین ایران بوده است.

کتاب سکه های تبرستان
کتاب سکه های تبرستان
  کتاب تاریخ و گاهشماری در سکه های اسپهبدان تبرستان و حکام عرب در تبرستان درباره کتاب نویسنده: مهندس حسن پاکزادیان پدیدآور:... ادامه

کتاب سکه های جمهوری اسلامی
کتاب سکه های جمهوری اسلامی
  کتاب دو روی سکه، سکه های جمهوری اسلامی ایران درباره کتاب نویسنده: عبدالعزیز حق‌صفت پدیدآور: موسسه فرهنگی هنری سی... ادامه

کتاب سکه های دوره صفویه
کتاب سکه های دوره صفویه
کتاب سکه های دوره صفویه   درباره کتاب نویسنده: فرزانه قائينی پدیدآور: پازینه چاپ: غزال صحافی: نبوت صفحه آرایی: امیر... ادامه

کتاب سکه های دوره فترت - گذار از ساسانی به اسلامی
کتاب سکه های دوره فترت - گذار از ساسانی به اسلامی
نویسنده در بخش نخست کتاب حاضر به بررسی مختصات سکه های کورکانی از قبیل شعار مذهبی، القاب و عناوین، واژگان، رسم الخط، اوزان و مقادیر، نشانه ها و علائم ، نقشه و ضرابخانه ها پرداخته است.

کتاب سکه های ساسانی
کتاب سکه های ساسانی
کتاب سکه های ساسانی   درباره کتاب نویسنده: امین امینی پدیدآور: پازینه چاپ: غزال صحافی: قبادی صفحه آرایی: مهدی امینی... ادامه

کتاب سکه های سیراف
کتاب سکه های سیراف
  کتاب سکه های سیراف درباره کتاب نویسنده: رتضی قاسم بگلو پدیدآور:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران چاپ: صحافی:... ادامه

کتاب سکه های طبرستان، گرگان و استرآباد
کتاب سکه های طبرستان، گرگان و استرآباد
  کتاب سکه های طبرستان، گرگان و استرآباد درباره کتاب نویسنده: اسداله معطوفی برگرداننده: پدیدآور: پازینه چاپ: آرش... ادامه

کتاب سکه های طلای ماشینی ایران
کتاب سکه های طلای ماشینی ایران
خورشیدی / 450 گرم
کتاب سکه های طلای ماشینی ایران Iran Mechanical Gold Coins درباره کتاب نویسنده: سید مهدی موسوی ناشر: انتشارات پازینه نوبت... ادامه

کتاب سکه های عثمانی
کتاب سکه های عثمانی
کتاب « سکه های عثمانی » با تلاش و کوشش جناب آقای نوری پره نوشته شده و از مهمترین کتابهای سکه شناسی دوره عثمانی کشور ترکیه محسوب می شود.

کتاب سکه های عرب - ساسانی ؛ ایرج مشیری
کتاب سکه های عرب - ساسانی ؛ ایرج مشیری
کتاب سکه های عرب-ساسانی درباره کتاب نویسنده: ملک (ایرج مشیری) برگرداننده: مهدیه دستمالچی پدیدآور: پازینه چاپ:غزال صحافی:... ادامه

کتاب سکه های عرب - ساسانی ؛ حسین رستگار
کتاب سکه های عرب - ساسانی ؛ حسین رستگار
کتاب سکه های عرب - ساسانی ؛ بررسی و طبقه بندی نخستین درهم های اسلامی Investigation and Classification of Arab-Sasanian Coins درباره کتاب... ادامه

کتاب سکه های ماشینی ایران
کتاب سکه های ماشینی ایران
کتاب سکه های ماشینی ایران و مقدمه ای بر سکه شناسی   درباره کتاب نویسنده: سید جمال ترابی طباطبایی پدیدآور: مهد آزادی... ادامه

کتاب سکه های ماشینی دوره قاجار
کتاب سکه های ماشینی دوره قاجار
کتاب دو روی سکه، سکه های ماشینی دوره قاجار Catalogue of Machine-Struck Coins of Iran Qajar Era درباره کتاب نویسنده: عبدالعزیز حق صفت... ادامه

کتاب سکه های ماشینی قاجار
کتاب سکه های ماشینی قاجار
این کتاب شامل رویدادهای ضرابخانه طهران و فهرست سکه های ماشینی شاهان قاجار "ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه " می‌باشد.

کتاب سکه های مسی ایران فلوس
کتاب سکه های مسی ایران فلوس
کتاب سکه های مسی ایران فلوس دوره های صفوی تا قاجار Persian Copper Coins: From Safavids to Qajars درباره کتاب نویسنده: بهرام علاءالدینی... ادامه

کتاب سکه های نقره خلفای اسلامی
کتاب سکه های نقره خلفای اسلامی
کتاب سکه های نقره خلفای اسلامی (کاتالوگ کامل) Silver Coinage of the Caliphs (A Fully Ilustrated Catalogue) درباره کتاب نویسنده: عبدالرزاق شمس... ادامه

کتاب سکه های هرمز چهارم
کتاب سکه های هرمز چهارم
  کتاب سکه های هرمز چهارم درباره کتاب نویسنده: امین امینی پدیدآور:امین امینی چاپ: شرکت طلوع یزد صحافی: صفحه... ادامه

کتاب سکه های پهلوی
کتاب سکه های پهلوی
کتاب دو روی سکه، سکه های پهلوی درباره کتاب نویسنده: عبدالعزیز حق صفت پدیدآور: پازینه چاپ: پدیده رنگ صحافی: قبادی صفحه آرایی:... ادامه