لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 -AU- محمد رضا شاه

کد: 454524

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 -AU- محمد رضا شاه
25,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1348 -چرخش 120 درجه- محمد رضا شاه

کد: 124833

سکه 1 ریال دو تاج 1348 -چرخش 120 درجه- محمد رضا شاه
25,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال فائو طلایی 1351 - محمد رضا شاه

کد: 630516

سکه 1 ریال فائو طلایی 1351 - محمد رضا شاه
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.82 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت کاملا بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. توضیح : این سکه بلافاصله بعد از مراحل ضرب در ضرابخانه، با آب طلا در خارج از محیط... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1337 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 549560

سکه 1 ریال دو تاج 1337 -بانکی- محمد رضا شاه
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1339 - محمد رضا شاه

کد: 328540

سکه 1 ریال دو تاج 1339 - محمد رضا شاه
35,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. توجه: روی سکه چند خراش ریز دیده می شود. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1351 - محمدرضا شاه

کد: 202301

سکه 50 دینار برنز 1351 - محمدرضا شاه
35,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: برنز وزن: 2.5 گرم قطر: 20 میلیمتر روی سکه 50 برگ بلوط... ادامه

سکه 1 ریال 1322 -ترک قالب -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 546473

سکه 1 ریال 1322 -ترک قالب -بانکی- محمد رضا شاه
35,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 1.6 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1338 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 571289

سکه 1 ریال دو تاج 1338 -بانکی- محمد رضا شاه
35,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 1 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط تاج... ادامه

سکه 10 ریال 1346 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 585013

سکه 10 ریال 1346 -بانکی- محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران تصویر شاه تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 1347 - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 452157

سکه 5 ریال آریامهر 1347 - بانکی - محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 5 ریال محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 1349 - بانکی- محمد رضا شاه

کد: 564012

سکه 5 ریال آریامهر 1349 - بانکی- محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 5 ریال محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 10 ریال 1349 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 560477

سکه 10 ریال 1349 -بانکی- محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران تصویر شاه تاریخ پشت سکه... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1351 -ترک قالب روی تاریخ- محمدرضا شاه

کد: 202307

سکه 50 دینار برنز 1351 -ترک قالب روی تاریخ- محمدرضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 دینار مسی 1322 - محمد رضا شاه

کد: 212038

سکه 50 دینار مسی 1322 - محمد رضا شاه
48,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 3.50 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1341 (نازک) - محمد رضا شاه

کد: 540189

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1341 (نازک) - محمد رضا شاه
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 454521

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1336 -بانکی- محمد رضا شاه
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
  این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. چند خراش ریز روی شکه دیده می شود. روی سکه 10 ریال محمدرضا شاه پهلوی... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1343 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 860238

سکه 5 ریال دو تاج 1343 -بانکی- محمد رضا شاه
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بانکی  میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 5 ریال محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران برگ زیتون و برگ بلوط... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - با وزن 5 گرم

کد: 542890

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - با وزن 5 گرم
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 1352 مبلغ با حروف -AU- محمد رضا شاه

کد: 424203

سکه 10 ریال 1352 مبلغ با حروف -AU- محمد رضا شاه
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1343 - چرخش 75 درجه - محمد رضا شاه

کد: 860236

سکه 5 ریال دو تاج 1343 - چرخش 75 درجه - محمد رضا شاه
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.