لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


مدال یادبود مسابقات جهانی وزنه برداری تهران 1336 - بدون جعبه

کد: 632504

مدال یادبود مسابقات جهانی وزنه برداری تهران 1336 - بدون جعبه
600,000 تومان
موجود
مدال یادبود برنزی مسابقات جهانی وزنه برداری تهران 1336 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: مدال بدون جعبه می باشد.... ادامه

مدال آویز طلا - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه

کد: 564401

مدال آویز طلا - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه
700,000 تومان
موجود
میلادی / نقره 925 (آبکاری طلا) / 142 گرم / 60 میلیمتر
مدال آویز طلا - هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مشخصات مدال جنس:... ادامه

مدال آویز برنز - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه

کد: 564406

مدال آویز برنز - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه
500,000 تومان
موجود
1353 / برنز (رنگ برنز) / 119 گرم / 60 میلیمتر
مدال آویز برنز - هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. مشخصات مدال جنس:... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1300 - با B- ناصرالدین شاه

کد: 132025

سکه 2000 دینار صاحبقران 1300 - با B- ناصرالدین شاه
50,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1297 - ناصرالدین شاه

کد: 452303

سکه 2000 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
42,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 452012

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ناصر الدین شاه
35,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 540281

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه
150,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 2536 - چرخش 180 درجه - محمد رضا شاه

کد: 320121

سکه 2 ریال دو تاج 2536 - چرخش 180 درجه - محمد رضا شاه
25,000 تومان
موجود
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1354 - محمدرضا شاه

کد: 123054

سکه 50 دینار برنز 1354 - محمدرضا شاه
200,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه نقص دارد که شبیه به ترک ها و لک هایی روی سکه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1348 -پولک ناقص- محمدرضا شاه

کد: 201303

سکه 50 دینار برنز 1348 -پولک ناقص- محمدرضا شاه
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

پک 9 عددی سکه های یادبودی بانک مرکزی ایران

کد: 345628

پک 9 عددی سکه های یادبودی بانک مرکزی ایران
60,000 تومان
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. 10 ریال اولین سالگرد 1358 10 ریال قدس 1361 10 ریال قدس... ادامه

پک سکه های رایج بانک مرکزی ایران

کد: 345997

پک سکه های رایج بانک مرکزی ایران
45,000 تومان
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی 1366 دوئ ریال 1367 پنج ریالی 1367 ده ریالی 1367... ادامه

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس- لبیک یار

کد: 956433

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس- لبیک یار
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 23.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1323 سایز بزرگ -EF- مظفرالدین شاه

کد: 123608

سکه 500 دینار تصویری 1323 سایز بزرگ -EF- مظفرالدین شاه
800,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.8 گرم / 19.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326/22 -سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه

کد: 325046

سکه 2 قران 1326/22 -سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه
250,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 - محمد رضا شاه

کد: 454532

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 - محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 2536 -چرخش حدود 60 درجه- محمد رضا شاه

کد: 345456

سکه 10 ریال 2536 -چرخش حدود 60 درجه- محمد رضا شاه
70,000 تومان
موجود
شاهنشاهی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال یادبود جشن نوروز باستانی 1339 - بانکی

کد: 560670

مدال یادبود جشن نوروز باستانی 1339 - بانکی
110,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - بانکی - رضا شاه

کد: 154369

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - بانکی - رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه خراش های مویی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1334 (1374) قمری

کد: 455787

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1334 (1374) قمری
200,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی