لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 5000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه

کد: 868589

سکه 5000 دینار تصویری 1307 - رضا شاه
78,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه

کد: 462375

سکه 5000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه
85,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار تصویری 1306 ضرب هیتون - رضا شاه

کد: 857554

سکه 5000 دینار تصویری 1306 ضرب هیتون - رضا شاه
100,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه

کد: 169807

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
380,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 -AU- رضا شاه

کد: 169842

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 -AU- رضا شاه
270,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - EF - رضا شاه

کد: 169810

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - EF - رضا شاه
230,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار خطی 1306 - رضا شاه

کد: 562011

سکه 5000 دینار خطی 1306 - رضا شاه
300,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد و کدر شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 5000 دینار 1343 - با یقه - احمد شاه

کد: 484264

سکه 5000 دینار 1343 - با یقه - احمد شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال یادبود مسابقات جهانی وزنه برداری تهران 1336 - بدون جعبه

کد: 632504

مدال یادبود مسابقات جهانی وزنه برداری تهران 1336 - بدون جعبه
600,000 تومان
موجود
مدال یادبود برنزی مسابقات جهانی وزنه برداری تهران 1336 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: مدال بدون جعبه می باشد.... ادامه

مدال آویز طلا - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه

کد: 564401

مدال آویز طلا - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه
700,000 تومان
موجود
میلادی / نقره 925 (آبکاری طلا) / 142 گرم / 60 میلیمتر
مدال آویز طلا - هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مشخصات مدال جنس:... ادامه

مدال آویز برنز - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه

کد: 564406

مدال آویز برنز - بازی های آسیایی تهران 1353 - محمد رضا شاه
500,000 تومان
موجود
1353 / برنز (رنگ برنز) / 119 گرم / 60 میلیمتر
مدال آویز برنز - هفتمین دوره بازی های آسیایی - تهران 1974 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. مشخصات مدال جنس:... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1300 - با B- ناصرالدین شاه

کد: 132025

سکه 2000 دینار صاحبقران 1300 - با B- ناصرالدین شاه
50,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1297 - ناصرالدین شاه

کد: 452303

سکه 2000 دینار 1297 - ناصرالدین شاه
42,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 452012

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ناصر الدین شاه
35,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 540281

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه
150,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2 ریال دو تاج 2536 - چرخش 180 درجه - محمد رضا شاه

کد: 320121

سکه 2 ریال دو تاج 2536 - چرخش 180 درجه - محمد رضا شاه
25,000 تومان
موجود
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1354 - محمدرضا شاه

کد: 123054

سکه 50 دینار برنز 1354 - محمدرضا شاه
200,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه نقص دارد که شبیه به ترک ها و لک هایی روی سکه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1348 -پولک ناقص- محمدرضا شاه

کد: 201303

سکه 50 دینار برنز 1348 -پولک ناقص- محمدرضا شاه
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

پک 9 عددی سکه های یادبودی بانک مرکزی ایران

کد: 345628

پک 9 عددی سکه های یادبودی بانک مرکزی ایران
60,000 تومان
موجود
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. 10 ریال اولین سالگرد 1358 10 ریال قدس 1361 10 ریال قدس... ادامه

پک سکه های رایج بانک مرکزی ایران

کد: 345997

پک سکه های رایج بانک مرکزی ایران
45,000 تومان
موجود
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی 1366 دوئ ریال 1367 پنج ریالی 1367 ده ریالی 1367... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی