لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 2000 دینار 1315 - مظفر الدین شاه

کد: 980165

سکه 2000 دینار 1315 - مظفر الدین شاه
33,000 تومان 28,000 تومان
-15%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1317 - مظفرالدین شاه

کد: 457246

سکه 2000 دینار 1317 - مظفرالدین شاه
30,000 تومان 27,000 تومان
-10%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1318 -مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه

کد: 562145

سکه 2000 دینار 1318 -مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه
55,000 تومان 45,000 تومان
-18%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج -مکرر روی سکه- مظفرالدین شاه

کد: 562133

سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج -مکرر روی سکه- مظفرالدین شاه
33,000 تومان 29,000 تومان
-12%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج - مظفرالدین شاه

کد: 562109

سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج - مظفرالدین شاه
28,000 تومان 25,000 تومان
-11%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران  -بدون تاریخ- ناصر الدین شاه

کد: 452090

سکه 2000 دینار صاحبقران -بدون تاریخ- ناصر الدین شاه
50,000 تومان 40,000 تومان
-20%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: احتمالا نبود تاریخ، بدلیل گرفتگی قالب است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 2000 دینار 1297 -چرخش 180 درجه- ناصرالدین شاه

کد: 452309

سکه 2000 دینار 1297 -چرخش 180 درجه- ناصرالدین شاه
45,000 تومان 42,000 تومان
-7%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1348 - چرخش 180 درجه -EF- محمدرضا شاه

کد: 202309

سکه 50 دینار برنز 1348 - چرخش 180 درجه -EF- محمدرضا شاه
30,000 تومان 25,000 تومان
-17%
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1348 - چرخش 180 درجه - محمدرضا شاه

کد: 202306

سکه 50 دینار برنز 1348 - چرخش 180 درجه - محمدرضا شاه
45,000 تومان 40,000 تومان
-11%
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 25 دینار 1327 -VF- محمد رضا شاه

کد: 865324

سکه 25 دینار 1327 -VF- محمد رضا شاه
30,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1326 -ترک قالب پشت سکه- محمد رضا شاه

کد: 865320

سکه 25 دینار 1326 -ترک قالب پشت سکه- محمد رضا شاه
25,000 تومان 22,000 تومان
-12%
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 25 دینار 1326 -ترک قالب روی سکه- محمد رضا شاه

کد: 865365

سکه 25 دینار 1326 -ترک قالب روی سکه- محمد رضا شاه
20,000 تومان 17,000 تومان
-15%
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1326 -VF- محمدرضا شاه

کد: 032154

سکه 25 دینار 1326 -VF- محمدرضا شاه
9,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال السلطان علی بن موسی الرضا

کد: 655689

مدال السلطان علی بن موسی الرضا
40,000 تومان 35,000 تومان
-13%
موجود
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2 دینار 1310 -EF- رضا شاه

کد: 684620

سکه 2 دینار 1310 -EF- رضا شاه
170,000 تومان
خورشیدی / برنز / 2.7 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار تصویری 1308 - EF - رضا شاه

کد: 462376

سکه 5000 دینار تصویری 1308 - EF - رضا شاه
85,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1328 - احمد شاه

کد: 862166

سکه شاهی 1328 - احمد شاه
68,000 تومان 53,000 تومان
-22%
موجود
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 13202 -VF- مظفر الدین شاه

کد: 301888

سکه 2 قران 13202 -VF- مظفر الدین شاه
100,000 تومان 85,000 تومان
-15%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1322 - 2 تاریخ چرخیده - مظفر الدین شاه

کد: 301528

سکه 2 قران 1322 - 2 تاریخ چرخیده - مظفر الدین شاه
60,000 تومان 50,000 تومان
-17%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا (ع) 1334 (1374) قمری - طلایی

کد: 455788

مدال یادبود میلاد امام رضا (ع) 1334 (1374) قمری - طلایی
200,000 تومان
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی