لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


مدال نقره نوروز 1341 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654292

مدال نقره نوروز 1341 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
170,000 تومان 150,000 تومان
-12%
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

سکه 5 ریال 1323/2 -سورشارژ تاریخ- محمد رضا شاه

کد: 213802

سکه 5 ریال 1323/2 -سورشارژ تاریخ- محمد رضا شاه
43,000 تومان 33,000 تومان
-23%
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 8 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال 1322 -VF- محمد رضا شاه

کد: 986130

سکه 5 ریال 1322 -VF- محمد رضا شاه
25,000 تومان 20,000 تومان
-20%
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 8 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 شاهی 1314 - باکنگره - رضا شاه

کد: 423029

سکه 10 شاهی 1314 - باکنگره - رضا شاه
40,000 تومان
خورشیدی / مس / 4.4 گرم / 24 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه چند ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 25 دینار مس 1314 - رضا شاه

کد: 842121

سکه 25 دینار مس 1314 - رضا شاه
200,000 تومان
خورشیدی / مس / 4.2 گرم / 24.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه ضربه خوردگی دارد که در تصویر مشخص است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

سکه 25 دینار نیکل 1310 - VF - رضا شاه

کد: 120745

سکه 25 دینار نیکل 1310 - VF - رضا شاه
200,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.86 گرم / 24 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 620896

سکه 25 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
80,000 تومان 60,000 تومان
-25%
موجود
قمری / مس / 2.47 گرم / 21.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 ریال 1327 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 632751

سکه 2 ریال 1327 -بانکی- محمد رضا شاه
20,000 تومان 15,000 تومان
-25%
موجود
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 1354 -چرخش 180 درجه- محمد رضا شاه

کد: 360289

سکه 1 ریال دو تاج 1354 -چرخش 180 درجه- محمد رضا شاه
35,000 تومان 30,000 تومان
-14%
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کِدِر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 2 قران 13201 - ارور تاریخ -VF- مظفر الدین شاه

کد: 524412

سکه 2 قران 13201 - ارور تاریخ -VF- مظفر الدین شاه
45,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1327 -مکرر روی سکه- احمد شاه

کد: 102359

سکه 2 قران 1327 -مکرر روی سکه- احمد شاه
35,000 تومان 30,000 تومان
-14%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1328 - مکرر روی سکه - احمد شاه

کد: 603211

سکه 2 قران 1328 - مکرر روی سکه - احمد شاه
35,000 تومان 31,000 تومان
-11%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - قران بدون نقطه - محمد علی شاه

کد: 145698

سکه 2 قران 1327 - قران بدون نقطه - محمد علی شاه
35,000 تومان 32,000 تومان
-9%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1322 - بدون کنگره - مکرر مبلغ -EF- مظفرالدین شاه

کد: 272316

سکه 2 قران 1322 - بدون کنگره - مکرر مبلغ -EF- مظفرالدین شاه
70,000 تومان 60,000 تومان
-14%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 2 قران 13201 -ارور تاریخ -F- مظفر الدین شاه

کد: 524410

سکه 2 قران 13201 -ارور تاریخ -F- مظفر الدین شاه
30,000 تومان 27,000 تومان
-10%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1319 - تاریخ فشرده -AU- مظفرالدین شاه

کد: 452003

سکه 2000 دینار 1319 - تاریخ فشرده -AU- مظفرالدین شاه
45,000 تومان 40,000 تومان
-11%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2 قران 1322 - بدون کنگره - مظفر الدین شاه

کد: 872315

سکه 2 قران 1322 - بدون کنگره - مظفر الدین شاه
38,000 تومان 33,000 تومان
-13%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 25 دینار 1327 -AU- محمد رضا شاه

کد: 805389

سکه 25 دینار 1327 -AU- محمد رضا شاه
90,000 تومان 75,000 تومان
-17%
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1319 - تاریخ فشرده - مظفرالدین شاه

کد: 452001

سکه 2000 دینار 1319 - تاریخ فشرده - مظفرالدین شاه
31,000 تومان 28,000 تومان
-10%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1317 - مظفرالدین شاه

کد: 457242

سکه 2000 دینار 1317 - مظفرالدین شاه
33,000 تومان 30,000 تومان
-9%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی