لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


مدال بیست و پنجمین سال تاسیس صندوق پس انداز ملی 1343

کد: 376801

مدال بیست و پنجمین سال تاسیس صندوق پس انداز ملی 1343
120,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1340 - بانکی

کد: 546015

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1340 - بانکی
250,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال حسینیه آذربایجانیان در کربلا - 1348

کد: 653017

مدال حسینیه آذربایجانیان در کربلا - 1348
100,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال بانک پارس 1346

کد: 895618

مدال بانک پارس 1346
450,000 تومان
موجود
مدال یادبود بمناسبت پانزدهمین سال تاسیس بانک پارس این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال نقره انجمن کلیمیان - 1344

کد: 560617

مدال نقره انجمن کلیمیان - 1344
330,000 تومان
موجود
مدال نقره انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره انجمن کلیمیان - 1344

کد: 560619

مدال نقره انجمن کلیمیان - 1344
270,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 12.2 گرم / 29.2 میلیمتر
مدال نقره انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - کوچک - بانکی

کد: 325641

مدال یادبود امام علی (ع) - کوچک - بانکی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337

کد: 156981

مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337
65,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره مدال ضربه خوردگی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - شباش عید غدیر

کد: 545249

مدال یادبود امام علی (ع) - شباش عید غدیر
350,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ

کد: 102456

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کمی لک و خراشهای ریز دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540215

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه
150,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540247

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 540281

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1338 - شاه تک - محمد رضا شاه

کد: 562456

مدال نقره نوروز 1338 - شاه تک - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره مدال ضربه خوردگی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی - AU - محمد رضا شاه

کد: 654234

مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی - AU - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654290

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا یانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654202

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
160,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.وجود مدال یا سکه درون این... ادامه

مدال نقره نوروز 1343 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 654278

مدال نقره نوروز 1343 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره 75 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424453

مدال نقره 75 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال نقره 50 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424457

مدال نقره 50 ریال - جشنهای 2500 ساله
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای بسیار ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.