لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


مدال یادبود نقره - جشن تاجگذاری 1346 - محمدرضا شاه

کد: 956173

مدال یادبود نقره - جشن تاجگذاری 1346 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.2 گرم / 29.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره ذوالفقار - رضا شاه

کد: 145888

مدال نقره ذوالفقار - رضا شاه
450,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: دسته فابریک مدال برداشته شده است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - کوچک - طلایی

کد: 325646

مدال یادبود امام علی (ع) - کوچک - طلایی
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا... ادامه

مدال کانون افسران بازنشسته 1350 - محمد رشا شاه

کد: 156308

مدال کانون افسران بازنشسته 1350 - محمد رشا شاه
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال یادبود برنز - امام رضا (ع) بدون تاریخ

کد: 655617

مدال یادبود برنز - امام رضا (ع) بدون تاریخ
75,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره یادبود امام رضا (ع) بدون تاریخ

کد: 655616

مدال نقره یادبود امام رضا (ع) بدون تاریخ
110,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 2535 شاهنشاهی

کد: 255115

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 2535 شاهنشاهی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1331

کد: 255623

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1331
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی

کد: 140210

مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی
150,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود جشن نوروز باستانی 1339

کد: 560679

مدال یادبود جشن نوروز باستانی 1339
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود جشن نوروز باستانی 1339 - طلایی

کد: 560670

مدال یادبود جشن نوروز باستانی 1339 - طلایی
130,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه

کد: 218032

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه
75,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: لک و خراش های کوچکی روی مدال دیده می شود.... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 218031

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه

کد: 218802

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.36 گرم / 29.2 میلیمتر
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال نقره نوروز 1354 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540214

مدال نقره نوروز 1354 - چوگان - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654290

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا یانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1341 - لافتی الا علی - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 654292

مدال نقره نوروز 1341 - لافتی الا علی - بانکی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال بانک پارس 2535 - محمد رضا شاه

کد: 895978

مدال بانک پارس 2535 - محمد رضا شاه
500,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

مدال یادبود بمناسبت بیست و پنجمین سال تاسیس بانک پارس بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد و همانند تصویر می... ادامه

مدال نقره انقلاب سفید - بدون جعبه - محمد رضا شاه

کد: 557254

مدال نقره انقلاب سفید - بدون جعبه - محمد رضا شاه
475,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

مدال یادبود انقلاب سفید (یادبود دانشگاه پهلوی) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون جعبه فابریک به فروش می رسد. جنس: نقره 925... ادامه

مدال برنز انقلاب سفید - بدون جعبه - محمدرضا شاه

کد: 846200

مدال برنز انقلاب سفید - بدون جعبه - محمدرضا شاه
430,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

1346 / برنز / 78 گرم / 59 میلیمتر
مدال یادبود انقلاب سفید - برنز - محمدرضا شاه پهلوی (یادبود دانشگاه پهلوی) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد و بدون جعبه فابریک به فروش می... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.