لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 50 دینار برنز 1336 - محمد رضا شاه

کد: 562317

سکه 50 دینار برنز 1336 - محمد رضا شاه
15,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1332 - باریک - محمد رضا شاه

کد: 230110

سکه 50 دینار برنز 1332 - باریک - محمد رضا شاه
60,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه:سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1342 - محمد رضا شاه

کد: 423502

سکه 50 دینار برنز 1342 - محمد رضا شاه
30,000 تومان
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ

کد: 844622

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 1345 - محمد رضا شاه

کد: 230927

سکه 10 ریال 1345 - محمد رضا شاه
60,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه خش های مویی و لک وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سری سکه های 1353 - محمد رضا شاه

کد: 452317

سری سکه های 1353 - محمد رضا شاه
65,000 تومان
موجود
توجه: نایلون پک پاره شده است. این سری شامل سکه های 50 دیناری ، 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5 ریالی ، 10 ریالی و 20 ریالی 1353 می باشد که در بسته بندی بانک... ادامه

سکه 5 ریال آریامهر 1348  - محمد رضا شاه

کد: 854801

سکه 5 ریال آریامهر 1348 - محمد رضا شاه
35,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه ضربه خوردگی های کوچکی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 5 ریال مصدقی 1336 - محمد رضا شاه

کد: 421001

سکه 5 ریال مصدقی 1336 - محمد رضا شاه
10,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - با وزن 5 گرم

کد: 542890

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - با وزن 5 گرم
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال مصدقی 1336 - محمد رضا شاه

کد: 421098

سکه 5 ریال مصدقی 1336 - محمد رضا شاه
25,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - با وزن 5 گرم

کد: 542140

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - با وزن 5 گرم
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بدون تاریخ - طلایی

کد: 102458

مدال یادبود امام علی (ع) - بدون تاریخ - طلایی
150,000 تومان
موجود
- / نقره / 20 گرم / 35.7 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال آویزی برنز خدمتگزاران وزارتخانه ها- محمد رضا شاه

کد: 650220

مدال آویزی برنز خدمتگزاران وزارتخانه ها- محمد رضا شاه
220,000 تومان
موجود
مدال شناسایی اتحادیه خدمتگزاران جز وزارتخانه ها این مدال دارای کیفیت تفریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - غدیر خم

کد: 102459

مدال یادبود امام علی (ع) - غدیر خم
250,000 تومان
موجود
- / نقره / 20 گرم / 35.7 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: نقره وزن: 20 گرم قطر: 40 میلیمتر روی مدال تصویر... ادامه

مدال وزارت کار و امور اجتماعی - طلایی

کد: 464562

مدال وزارت کار و امور اجتماعی - طلایی
220,000 تومان
موجود
مدال آویزی وزارت کار و امور اجتماعی این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون جعبه به فروش می رسد. مشخصات مدال جنس: برنز وزن: 40... ادامه

سکه 10 ریال 1362 -نوشته پشت باز- بانکی

کد: 585542

سکه 10 ریال 1362 -نوشته پشت باز- بانکی
80,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 540247

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه
160,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540215

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه
150,000 تومان
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540218

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه
110,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: مدال ضربه خوردگی و خراش هایی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال نقره نوروز 1354 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540214

مدال نقره نوروز 1354 - چوگان - محمد رضا شاه
150,000 تومان
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی