لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 50 دینار 1294 - ناصرالدین شاه

کد: 750890

سکه 50 دینار 1294 - ناصرالدین شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 50 دینار 1297 - ناصر الدین شاه

کد: 657356

سکه 50 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
25,000 تومان
موجود
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 50 دینار 1305 - ناصر الدین شاه

کد: 124012

سکه 50 دینار 1305 - ناصر الدین شاه
20,000 تومان
موجود
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1304 - ناصرالدین شاه

کد: 653019

سکه 50 دینار 1304 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار 1299- ناصرالدین شاه

کد: 535122

سکه 50 دینار 1299- ناصرالدین شاه
30,000 تومان
موجود
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: تاریخ سکه به سختی مشخص است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 50 دینار 1299- ناصرالدین شاه

کد: 535120

سکه 50 دینار 1299- ناصرالدین شاه
55,000 تومان
موجود
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 530121

سکه 50 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1295 - ناصرالدین شاه

کد: 530120

سکه 50 دینار 1295 - ناصرالدین شاه
20,000 تومان
موجود
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه

کد: 218802

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.36 گرم / 29.2 میلیمتر
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه

کد: 218032

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه
70,000 تومان
موجود
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره مدال لک و خوردگی دارد. مدال در... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 218031

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: لک کوچکی روی مدال دیده می شود. مدال در... ادامه

مدال نقره کنگره لاینز - 1345

کد: 452013

مدال نقره کنگره لاینز - 1345
550,000 تومان
موجود
 در فروردین 1345 به مناسبت ششمین کنگره لاینز به ضرب رسیده است. این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال با کاور به فروش می... ادامه

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347 - بانکی

کد: 546581

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347 - بانکی
250,000 تومان
موجود
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود روز جهانی پست

کد: 782450

مدال یادبود روز جهانی پست
50,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود جشن نوروز باستانی 1338

کد: 560678

مدال یادبود جشن نوروز باستانی 1338
120,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1347 - ضریح

کد: 150188

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1347 - ضریح
150,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1353 - ضریح - بانکی

کد: 255613

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1353 - ضریح - بانکی
160,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1348 - ضریح - کوچک

کد: 155629

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1348 - ضریح - کوچک
140,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1348 - ضریح - کوچک

کد: 155618

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1348 - ضریح - کوچک
160,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه نقص دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه... ادامه

مدال بیست و پنجمین سال تاسیس صندوق پس انداز ملی 1343

کد: 376785

مدال بیست و پنجمین سال تاسیس صندوق پس انداز ملی 1343
140,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.