لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 1000 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 316448

سکه 1000 دینار 1332 - احمد شاه
35,000 تومان 30,000 تومان
-14%
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه

کد: 235569

سکه 2000 دینار 1323 - مظفرالدین شاه
600,000 تومان 550,000 تومان
-8%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: دو ضربه خوردگی در کنگره پشت سکه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 2000 دینار 1323 -F- مظفرالدین شاه

کد: 235482

سکه 2000 دینار 1323 -F- مظفرالدین شاه
130,000 تومان 115,000 تومان
-12%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - احمد شاه

کد: 102307

سکه 2 قران 1327 - احمد شاه
32,000 تومان 28,000 تومان
-13%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1333 - VF - احمد شاه

کد: 530124

سکه 1000 دینار 1333 - VF - احمد شاه
25,000 تومان 23,000 تومان
-8%
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1334 - احمد شاه

کد: 663039

سکه 2000 دینار 1334 - احمد شاه
29,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1332 - احمد شاه

کد: 653247

سکه 5000 دینار 1332 - احمد شاه
90,000 تومان 85,000 تومان
-6%
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1343 - با یقه - انعکاس روی سکه - احمد شاه

کد: 560459

سکه 5000 دینار 1343 - با یقه - انعکاس روی سکه - احمد شاه
100,000 تومان
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - تاریخ مکرر - محمد رضا شاه

کد: 565931

سکه 5 ریال دو تاج 1338 - تاریخ مکرر - محمد رضا شاه
20,000 تومان 15,000 تومان
-25%
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - رضا شاه

کد: 361241

سکه 5000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - رضا شاه
110,000 تومان 100,000 تومان
-9%
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک وجود دارد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 5000 دینار 1320 - مظفرالدین شاه

کد: 143535

سکه 5000 دینار 1320 - مظفرالدین شاه
90,000 تومان 84,000 تومان
-7%
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه لک و خراشهای ریز دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 5 ریال مصدقی 1331 -جابجایی ریال- محمد رضا شاه

کد: 775482

سکه 5 ریال مصدقی 1331 -جابجایی ریال- محمد رضا شاه
35,000 تومان 28,000 تومان
-20%
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه در قسمت کنگره، ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه - احمد شاه

کد: 560458

سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه - احمد شاه
90,000 تومان 85,000 تومان
-6%
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه - احمد شاه

کد: 560121

سکه 5000 دینار 1343 - بدون یقه - احمد شاه
130,000 تومان 115,000 تومان
-12%
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه گرفتگی قالب و خراشهای ریز دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره نوروز 1341 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 654291

مدال نقره نوروز 1341 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
190,000 تومان
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5000 دینار 1304 رایج مملکت -AU- رضا شاه

کد: 169842

سکه 5000 دینار 1304 رایج مملکت -AU- رضا شاه
260,000 تومان 230,000 تومان
-12%
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5000 دینار 1342 - بدون یقه - احمد شاه

کد: 865240

سکه 5000 دینار 1342 - بدون یقه - احمد شاه
90,000 تومان 82,000 تومان
-9%
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - رضا شاه

کد: 361247

سکه 5000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - رضا شاه
90,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1354 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 540210

مدال نقره نوروز 1354 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه
160,000 تومان 150,000 تومان
-6%
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: مدال لک دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون... ادامه

سکه 5000 دینار خطی 1306 - AU - رضا شاه

کد: 562016

سکه 5000 دینار خطی 1306 - AU - رضا شاه
280,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی