لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -EF- محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -EF- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.36 گرم / 29.2 میلیمتر
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1328
مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1328
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1328
مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1328
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال خراش های ریز وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1339
مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1339
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1344 - گنبد - کوچک
مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1344 - گنبد - کوچک
1344 خورشیدی / نقره
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت مدال خراش کوچکی وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1344 - گنبد - بزرگ
مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1344 - گنبد - بزرگ
1344 خورشیدی / نقره
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1345 - ضریح
مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1345 - ضریح
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1351 - گنبد
مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1351 - گنبد
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1354
مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1354
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود نقره - جشن تاجگذاری 1346 - محمدرضا شاه
مدال یادبود نقره - جشن تاجگذاری 1346 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.2 گرم / 29.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1336 - یادگار جشن نوروز باستانی
مدال نقره نوروز 1336 - یادگار جشن نوروز باستانی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد، کنگره مدال نیز ضربه خوردگی دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال نقره افتتاح آب تهران 1334 - محمد رضا شاه
مدال نقره افتتاح آب تهران 1334 - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان -طلایی- محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان -طلایی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 21 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سطح مدال خراش های ریز دارد، کنگره مدال نیز ضربه خوردگی دارد. مدال با آب‌طلا،... ادامه

مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان -طلایی- محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان -طلایی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 21 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد.   مدال با آب‌طلا، در همان زمان طلایی شده است. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال نقره نوروز 1334 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1334 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره  نوروز 1333 - یا صاحب الزمان - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سطح مدال خراش های ریز دارد، کنگره مدال نیز ضربه خوردگی دارد. مدال در کاور منقش... ادامه

مدال نقره نوروز 1334 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1334 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1334 - صورت بزرگ - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1334 - صورت بزرگ - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1335 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1335 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این... ادامه

مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه