لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -EF- محمد رضا شاه

کد: 218033

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -EF- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.36 گرم / 29.2 میلیمتر
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1328

کد: 255620

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1328
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1328

کد: 255622

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1328
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال خراش های ریز وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1339

کد: 546012

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1339
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1344 - گنبد - کوچک

کد: 546896

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1344 - گنبد - کوچک
1344 خورشیدی / نقره
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت مدال خراش کوچکی وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1344 - گنبد - بزرگ

کد: 546895

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1344 - گنبد - بزرگ
1344 خورشیدی / نقره
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1345 - ضریح

کد: 150125

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1345 - ضریح
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1351 - گنبد

کد: 255618

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1351 - گنبد
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1354

کد: 255546

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1354
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود نقره - جشن تاجگذاری 1346 - محمدرضا شاه

کد: 956173

مدال یادبود نقره - جشن تاجگذاری 1346 - محمدرضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.2 گرم / 29.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1336 - یادگار جشن نوروز باستانی

کد: 130211

مدال نقره نوروز 1336 - یادگار جشن نوروز باستانی
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد، کنگره مدال نیز ضربه خوردگی دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال نقره افتتاح آب تهران 1334 - محمد رضا شاه

کد: 823801

مدال نقره افتتاح آب تهران 1334 - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان -طلایی- محمد رضا شاه

کد: 231003

مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان -طلایی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 21 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سطح مدال خراش های ریز دارد، کنگره مدال نیز ضربه خوردگی دارد. مدال با آب‌طلا،... ادامه

مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان -طلایی- محمد رضا شاه

کد: 231004

مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان -طلایی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 21 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد.   مدال با آب‌طلا، در همان زمان طلایی شده است. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال نقره نوروز 1334 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 452789

مدال نقره نوروز 1334 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره  نوروز 1333 - یا صاحب الزمان - محمد رضا شاه

کد: 424101

مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سطح مدال خراش های ریز دارد، کنگره مدال نیز ضربه خوردگی دارد. مدال در کاور منقش... ادامه

مدال نقره نوروز 1334 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 452712

مدال نقره نوروز 1334 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1334 - صورت بزرگ - محمد رضا شاه

کد: 452713

مدال نقره نوروز 1334 - صورت بزرگ - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1335 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654232

مدال نقره نوروز 1335 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این... ادامه

مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654233

مدال نقره نوروز 1336 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه