لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه شاهی بدون تاریخ - ضرب خارج از مرکز- مظفرالدین شاه

کد: 751321

سکه شاهی بدون تاریخ - ضرب خارج از مرکز- مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 500 دینار 1309 - ضرب خارج از مرکز- ناصر الدین شاه

کد: 632102

سکه 500 دینار 1309 - ضرب خارج از مرکز- ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 5 ریال 1358 - ضرب خارج از مرکز - جمهوری اسلامی

کد: 816897

سکه 5 ریال 1358 - ضرب خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ضرب خارج از مرکز - ناصر الدین شاه

کد: 452650

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - ضرب خارج از مرکز - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 ریال 1359 - ضرب خارج از مرکز- جمهوری اسلامی

کد: 132924

سکه 2 ریال 1359 - ضرب خارج از مرکز- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 22. میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال -ضرب خارج از مرکز- محمد رضا شاه

کد: 465215

سکه 5 ریال -ضرب خارج از مرکز- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 4.7 گرم / 25.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه

کد: 145301

مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه
مدال یادبود به توپ بستن مجلس شورای ملی ، 1326 هجری قمری این مدال دارای کیفیت عالی و همانند تصویر می باشد. توجه: مدال با دسته فابریک می باشد.... ادامه

مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه

کد: 145302

مدال یادبود توپخانه 1326- محمد علی شاه
مدال یادبود به توپ بستن مجلس شورای ملی 1326 هجری قمری این مدال دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر می باشد. توجه: مدال با دسته فابریک می... ادامه

سکه طلا یک تومان بدون جلوس 1297 - ناصرالدین شاه

کد: 142400

سکه طلا یک تومان بدون جلوس 1297 - ناصرالدین شاه
طلا
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 -چرخش 160 درجه- احمد شاه

کد: 890891

سکه 1000 دینار 1329 -چرخش 160 درجه- احمد شاه
170,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 - چرخش 180 درجه- احمد شاه

کد: 890173

سکه 1000 دینار 1329 - چرخش 180 درجه- احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 1000 دینار 1328 -چرخش 90 درجه- احمد شاه

کد: 953213

سکه 1000 دینار 1328 -چرخش 90 درجه- احمد شاه
59,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 1000 دینار 1330 سایز کوچک - احمد شاه

کد: 682000

سکه 1000 دینار 1330 سایز کوچک - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. توضیح: این سکه به تعداد موجود می باشد، ممکن است سکه از نظر ظاهر کمی با تصویر تفاوت داشته باشد اما از نظر... ادامه

سکه 1000 دینار 1330 سایز کوچک -چرخش 60 درجه- احمد شاه

کد: 682048

سکه 1000 دینار 1330 سایز کوچک -چرخش 60 درجه- احمد شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 1000 دینار 1339 - احمد شاه

کد: 654122

سکه 1000 دینار 1339 - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2 قران 13309 ارور تاریخ (1329) - احمد شاه

کد: 543021

سکه 2 قران 13309 ارور تاریخ (1329) - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 دینار 1319 - مظفرالدین شاه

کد: 531000

سکه 50 دینار 1319 - مظفرالدین شاه
قمری / نیکل و مس / - / -
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره شیر دلان 1301 - ناصر الدین شاه

کد: 548012

مدال نقره شیر دلان 1301 - ناصر الدین شاه
این مدال لیاقت به جنگجویان شیردل اعطا می شده است. مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. تاریخ سکه به اشتباه 13101 درج شده است. مدال در کاور... ادامه

سکه 250 ریال 1381 ارور پولک- جمهوری

کد: 930120

سکه 250 ریال 1381 ارور پولک- جمهوری
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 ریال 1359 - دور جمهوری - جمهوری اسلامی

کد: 235780

سکه 50 ریال 1359 - دور جمهوری - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.