لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 50 ریال 1366 - نوشته دریاها گود -بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 931643

سکه 50 ریال 1366 - نوشته دریاها گود -بانکی- جمهوری اسلامی
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال دماوند 1376 - جمهوری اسلامی

کد: 230154

سکه 1 ریال دماوند 1376 - جمهوری اسلامی
330,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس و نیکل و روی / 1.4 گرم / 16.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه لک و خراشهای ریز دارد. نکته : این سکه به چرخه بازار وارد نشده و در سال های اخیر توسط... ادامه

سکه 10 ریال 1363 -پشت باز- جمهوری اسلامی

کد: 562134

سکه 10 ریال 1363 -پشت باز- جمهوری اسلامی
100,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: پولک سکه در قسمت پشت، یک فرو رفتگی کوچک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

پک 11 عددی سکه های رایج ایران 1366 - بانک مرکزی

کد: 345650

پک 11 عددی سکه های رایج ایران 1366 - بانک مرکزی
70,000 تومان
موجود
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد: یک ریالی  1366 دو ریالی 1366 پنج ریالی 1366 ده... ادامه

مدال یادبود طرح اقامه نماز جماعت 1373

کد: 320198

مدال یادبود طرح اقامه نماز جماعت 1373
50,000 تومان
موجود
یادبود طرح اقامه نماز جماعت 1373 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نوروز 1330 - صاحب الزمان

کد: 193479

مدال نوروز 1330 - صاحب الزمان
70,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1340

کد: 546011

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1340
200,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

سکه 5000 دینار 1320 - مظفرالدین شاه

کد: 143547

سکه 5000 دینار 1320 - مظفرالدین شاه
73,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1320 - مظفرالدین شاه

کد: 231444

سکه 2000 دینار 1320 - مظفرالدین شاه
58,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1319 - تاریخ فشرده - مظفرالدین شاه

کد: 452003

سکه 2000 دینار 1319 - تاریخ فشرده - مظفرالدین شاه
35,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 2000 دینار 1316 - مظفرالدین شاه

کد: 231013

سکه 2000 دینار 1316 - مظفرالدین شاه
30,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج - مظفرالدین شاه

کد: 562109

سکه 2000 دینار 1314 - دو تاج - مظفرالدین شاه
30,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه دوشاهی ناصرالدین شاه

کد: 583210

سکه دوشاهی ناصرالدین شاه
170,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: چند ضربه خوردگی روی سکه وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 500 دینار 2311 ارور در تاریخ و مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه

کد: 946310

سکه 500 دینار 2311 ارور در تاریخ و مکرر پشت سکه- مظفرالدین شاه
500,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 شاهی 1314 - بدون کنگره - رضا شاه

کد: 302606

سکه 10 شاهی 1314 - بدون کنگره - رضا شاه
80,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 4.4 گرم / 24 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 شاهی 1314 با کنگره- رضا شاه

کد: 328563

سکه 10 شاهی 1314 با کنگره- رضا شاه
75,000 تومان
موجود
خورشیدی / مس / 4.4 گرم / 24 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه کمی خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 5 دینار نیکل 1310 -VF- رضا شاه

کد: 365804

سکه 5 دینار نیکل 1310 -VF- رضا شاه
70,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خراش دارد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 5 دینار نیکل 1310 - رضا شاه

کد: 365801

سکه 5 دینار نیکل 1310 - رضا شاه
70,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 دینار 1310 - رضا شاه

کد: 646464

سکه 2 دینار 1310 - رضا شاه
90,000 تومان
موجود
خورشیدی / برنز / 2.7 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 دینار 1310 - VF - رضا شاه

کد: 684896

سکه 2 دینار 1310 - VF - رضا شاه
160,000 تومان
موجود
خورشیدی / برنز / 2.7 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی