لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


مدال صندوق پس انداز ملی 1348

کد: 130209

مدال صندوق پس انداز ملی 1348
650,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: مدال کمی کدر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - وان یکاد

کد: 325649

مدال یادبود امام علی (ع) - وان یکاد
40,000 تومان
موجود
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

سکه 12 دینار 1302 - ناصر الدین شاه

کد: 544231

سکه 12 دینار 1302 - ناصر الدین شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1320 -AU- مظفرالدین شاه

کد: 143547

سکه 5000 دینار 1320 -AU- مظفرالدین شاه
83,000 تومان
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار 1358 -چرخش 180 درجه - جمهوری اسلامی

کد: 360012

سکه 50 دینار 1358 -چرخش 180 درجه - جمهوری اسلامی
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - بانکی - رضا شاه

کد: 154369

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - بانکی - رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه خراش های مویی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ -بانکی- رضا شاه

کد: 903211

سکه نیم ریال 1313 - 3 تاریخ بزرگ -بانکی- رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1348 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654297

مدال نقره نوروز 1348 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
155,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور... ادامه

سکه 2000 دینار 1343 -بانکی- احمد شاه

کد: 932106

سکه 2000 دینار 1343 -بانکی- احمد شاه
50,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1337 - احمد شاه

کد: 953189

سکه ربعی 1337 - احمد شاه
100,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال السلطان علی ابن موسی الرضا

کد: 655689

مدال السلطان علی ابن موسی الرضا
60,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

سکه ربعی 1316 - مظفرالدین شاه

کد: 784572

سکه ربعی 1316 - مظفرالدین شاه
120,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. توجه: عدد آخر تاریخ "6" چرخیده و به دم شیر چسبیده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه ربعی 1318 - مظفرالدین شاه

کد: 300211

سکه ربعی 1318 - مظفرالدین شاه
150,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1327 -EF- محمد علی شاه

کد: 102315

سکه ربعی 1327 -EF- محمد علی شاه
250,000 تومان
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1326 -EF- محمد علی شاه

کد: 102316

سکه ربعی 1326 -EF- محمد علی شاه
250,000 تومان
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب هیتون - رضا شاه

کد: 589326

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب هیتون - رضا شاه
33,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1308 - AU - رضا شاه

کد: 986233

سکه 2000 دینار تصویری 1308 - AU - رضا شاه
40,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه

کد: 986230

سکه 2000 دینار تصویری 1308 - رضا شاه
29,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1307 -AU- رضا شاه

کد: 361285

سکه 2000 دینار تصویری 1307 -AU- رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - بانکی - رضا شاه

کد: 154348

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - بانکی - رضا شاه
45,000 تومان
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه خراش های مویی دارد. حرف L روی روبان برگ بلوط و زیتون نشانگر این است که این سکه ضرب... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی