لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 50 ریال 1368 مسی - جمهوری اسلامی

کد: 215401

سکه 50 ریال 1368 مسی - جمهوری اسلامی
30,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 ریال 1363 - جمهوری اسلامی

کد: 451283

سکه 50 ریال 1363 - جمهوری اسلامی
45,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه : روی سکه لک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس- 9 شبیه به 8

کد: 956438

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس- 9 شبیه به 8
25,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 23.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس - 9 شبیه به 8 - بانکی

کد: 956440

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس - 9 شبیه به 8 - بانکی
55,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 23.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال اولین سالگرد 1358 - مکرر پشت سکه

کد: 450247

سکه 10 ریال اولین سالگرد 1358 - مکرر پشت سکه
20,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 1358 - صفر بزرگ - جمهوری اسلامی

کد: 135801

سکه 10 ریال 1358 - صفر بزرگ - جمهوری اسلامی
30,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه : پشت سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 10 ریال 1358 - صفر بزرگ - بانکی - جمهوری اسلامی

کد: 135800

سکه 10 ریال 1358 - صفر بزرگ - بانکی - جمهوری اسلامی
160,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - چرخش حدود 100 درجه - جمهوری

کد: 945588

سکه 5 ریال 1361 - چرخش حدود 100 درجه - جمهوری
45,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال قدس 1359 - ک مبارک تبدیل به گ شده - بانکی

کد: 658750

سکه 1 ریال قدس 1359 - ک مبارک تبدیل به گ شده - بانکی
10,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / فولاد / 2.5 گرم / 20.25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه : روی سکه لک دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 1 ریال 1358 - چرخش حدود 90 درجه - جمهوری اسلامی

کد: 631459

سکه 1 ریال 1358 - چرخش حدود 90 درجه - جمهوری اسلامی
80,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. چرخش سکه سمت چپ میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور... ادامه

سکه 1 ریال 1358 - چرخش حدود 80 درجه - جمهوری اسلامی

کد: 631460

سکه 1 ریال 1358 - چرخش حدود 80 درجه - جمهوری اسلامی
60,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقربا بانکی و همانند تصویر می باشد. چرخش سکه سمت راست میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 20 ریال فائو 2535 -طلایی- محمد رضا شاه

کد: 932987

سکه 20 ریال فائو 2535 -طلایی- محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه

کد: 165685

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 - محمد رضا شاه

کد: 132561

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1351 - محمد رضا شاه
5,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. توجه: از این سکه به تعداد موجود است و تصویر نمونه می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1353 - محمد رضا شاه

کد: 803264

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1353 - محمد رضا شاه
8,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 -مکرر روی سکه- محمد رضا شاه

کد: 803271

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 1354 -مکرر روی سکه- محمد رضا شاه
12,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1340 -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 545012

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1340 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1341 (ضخیم) - محمد رضا شاه

کد: 562379

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1341 (ضخیم) - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 1350 -چرخش 45 درجه- محمد رضا شاه

کد: 564208

سکه 10 ریال 1350 -چرخش 45 درجه- محمد رضا شاه
25,000 تومان
موجود

امکان خرید بطور موقت غیرفعال می باشد

خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال فائو 1348 - طلایی - محمد رضا شاه

کد: 826021

سکه 10 ریال فائو 1348 - طلایی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خراش های ریز دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.