لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

نتایج جستجو

گزینه های جستجو

سکه 500 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
سکه 500 دینار 1297 - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه طلا یک پهلوی خطی 1305 - پولک ناقص - رضا شاه
سکه طلا یک پهلوی خطی 1305 - پولک ناقص - رضا شاه
شمسی / طلا / 1.9 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه دو نقص در جلو و پشت سکه دارد که ممکن است در تصویر به خوبی مشخص نباشد. سکه در... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1333 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1333 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. مشخصات سکه جنس: آلومینیوم و برنز وزن: 2.5 گرم قطر: 20 میلیمتر... ادامه

سکه 2000 دینار خطی 1305 - انعکاس روی سکه - بانکی - رضا شاه
سکه 2000 دینار خطی 1305 - انعکاس روی سکه - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1303 - ناصرالدین شاه
سکه 2000 دینار صاحبقران 1303 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه لک و گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه ربعی 1297 - ناصرالدین شاه
سکه ربعی 1297 - ناصرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار 1343 - 4 تاریخ مکرر - سورشارژ در تاریخ - احمد شاه
سکه 5000 دینار 1343 - 4 تاریخ مکرر - سورشارژ در تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره 900 / 23.02 گرم / 36.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: پایین عدد 4 تاریخ ، 4 دیگری نیز دیده می شود که در نتیجه اشتباه در سورشارژ می باشد.  ... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1348 - ضریح - کوچک
مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1348 - ضریح - کوچک
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1345 - گنبد
مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1345 - گنبد
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 500 دینار 1323 سایز کوچک -بدون کنگره - مظفر الدین شاه
سکه 500 دینار 1323 سایز کوچک -بدون کنگره - مظفر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 2.4 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: خراشهای ریزی روی سکه وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - بانکی - ناصر الدین شاه
سکه 2000 دینار صاحبقران 1301 - بانکی - ناصر الدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه