0
سکه 5000دینار تصویری محمدعلی شاه
باسلام خدمت اساتید و دوستان عزیز
باز هم درخواست راهنمایی بابت تعیین اصالت وحدود قیمت سکه 5000 دینار تصویری محمدعلی شاه داشتم...
سپاس