2
سکه پنج هزار دینار احمدشاه
با سلام. اگر دقت بفرمایید، نوشته های این سکه از
نمونه های معمول کمی نازک تر است. می خواستم از کارشناسان گرامی بپرسم که آیا این نکته یک واریته برای سکه فوق محسوب می شود یا نه. با تشکر.