صفحه قبل
10 ریال پرسی
سلام خدمت اساتید محترم این سکه 10 ریال 1361 تاریخ متوسط اثاری روی سکه دیده میشود سوال داشتم ایا این سکه پرسی است و اگه پرسی میباشد روی چه سکه ای پرس شده در پشت سکه اثار شکست قالب نیز دیده میشود با این شرایط ارزش افزوده ای دارد
با تشکر فراوان