1
شناسایی سکه
با سلام
می تونم بخواهم این سکه را شناسایی و ارزشش را بدونم؟
باتشکر