صفحه قبل
راهنمایی خاص بودن دو سکه
باسلام وارادت آیا سکه های در تصویر خاص هستند؟
۱ سکه پنجاه دیناری ۱۳۳۳ دو رنگ
۲ سکه پنجاه دیناری ۱۳۳۶ با دو نقطه اضافه در روی سکه یکی وسط عدد ۵ و یکی نزدیک صفر پنجاه
سپاسگزارم